Wb/nia/Mataio/10/Ifarou dödöra

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Mataio
FAZA 10

26 III. Andrö böi miʼataʼufi ira. Löʼö sa hadia ia nibalugö, si lö tefaʼeleʼö dania, ba lö nibiniʼö, si lö aboto ba dödö dania. [1]

27 Hadia niŵaʼögu khömi ba zogömi-gömi, ba niŵaʼö ba zohaga; ba hadia nirongomi tögi dalingami, ba mituriagö ba mbawa duwu-tuwu.

28 Ba böi miʼataʼufi zamunu boto, si tebai mamunu noso. Ba mendrua manö miʼataʼufi zangila mamakiko noso, fabaya boto, ba narako.

29 Tenga dombua zakefe, na laʼamawa ziliŵi nali? ba sambua lö aekhu tou ba danö daʼö, na tenga moroi khö Namami andrö;

30 ba ba khömi, ba no teʼerai göi rozi mbu fefu, ba högö yaŵa.

31 Andrö böi ataʼu ami; no tohude ami moroi ba ziliŵi nali, he ŵaʼae oya ira.

32 Ba dozi ha niha zamaduhuʼö yaʼo ba niha, daʼö göi nifaduhuʼögu khö Namagu, si so ba zorugo. [2]

33 Ba sangosilöʼögö yaʼo ba niha, ba uʼosilöʼögö göi khö Namagu, si so ba zorugo. [3]

34 Böi miŵaʼö tödömi, ba wolohe faʼatulö ba guli danö so ndraʼo; tenga ba wolohe faʼatulö möi ndraʼo, ba wolohe fasöndrata möido.

35 Ba wamaʼudu niha khö namania möi ndraʼo, ba ba wamaʼudu ono alawe khö ninania ba ba wamaʼudu umönö ira alawe khö ninania matuania. [4],

36 ba si faʼudu ba niha dania zoroiyomonia.

37 Ha niha zomasi amania, ba ma inania, moroi ba waʼomasinia ndraʼo, ba tenga si nangea khögu daʼö; ba ha niha zomasi ononia matua, ba ma ononia alawe, moroi ba waʼomasinia ndraʼo, ba tenga si nangea khögu. [5]

38 Ba ha niha zi lö manuyu röfania, ba woloʼö yaʼo, ba tenga si nangea khögu. [6]

39 khö zanöndra nosonia aetu ia, ba ha niha zaetu noso, na börö ndraʼo, daʼö zanöndra yaʼia. [7]

40 Samaʼamöi yomo yaʼami, ba ifaʼamöi yomo ndraʼo, ba samaʼamöi yomo yaʼo, ba ifaʼamöi yomo zamatenge yaʼo andrö. [8]

41 Samaʼamöi yomo samaʼeleʼö, me no samaʼeleʼö döinia, ba itema luo zamaʼeleʼö, ba samaʼamöi yomo satulö, me no satulö döinia, ba itema luo zatulö. [9]

42 Ba ha niha zamabadugö si samba mako idanö kafu, he ha daʼö, ba zi samösa, sideʼide andre, me no nifahaö döinia, ba si ndruhu niŵaʼögu khömi, tebai aekhu luonia. [10](Mataio 10:26-42)


Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

  1. (Mar. 4, 22. Luk. 8, 17)
  2. (Rom. 10, 9. 10)
  3. (Luk. 9, 26. Tim. II. 2, 12)
  4. (Mikh. 7, 6)
  5. (Moz. V. 13, 6. b. t. Luk. 14, 26)
  6. (F. 16, 24. b. t. Luk. 14, 26)
  7. (Luk. 17, 33. Yoh. 12, 25)
  8. (F. 18, 5. Yoh. 13, 20)
  9. (Sal. I. 17. 10 b. t.; Sal. II. 4, 8 b. t.)
  10. (F. 25, 40. Mar. 9, 41)


Faza 10: Ifatenge zinengenia, si felendrua, Yesu (10:1) | Ifobawa lala khöra (10:2-25) | Ifarou dödöra (10:26-42)Sura Ni'amoni'ö: Mataio | Mareko | Luka | Yohane | Halöŵö Zinenge | Roma | Korindro I | Korindro II | Galatia | Nefeso | Filifi | Kolose | Tesalonika I | Tesalonika II | Timoteo I | Timoteo II | Tito | Filemo | Heberaio | Yakobo | Fetero I | Fetero II | Yohane I | Yohane II | Yohane III | Yuda | Fama'ele'ö

Fanolo wanura: Lala wanura | Fama'oli nösi | Ngawalö templat | Ngawalö kategori
Kategori: Amaedola | Budaya | Cerpen | Fangi'ila (Ilmu Pengetahuan) | Hendri-hendri | Hoho | Hikaya | Kamus Nias-Jerman | Kese-Kese | Lala wondrino (Resep) | Maena | Manö-manö | Manö-manö Nono Niha | Uso dödö (Entertainment) | Novela | Sejarah | Seni | Sinanö | Sinunö | Sura Ni'amoni'ö | Taromali Ero Migu | Turia Somuso Dödö

Fanolo wofanö: Olayama | Angombakhata | Bawagöli zato | Monganga afo | Nahia wamakori | Nga'örö spesial | Ngawalö wanolo | Sangai halöŵö | Safuria tebulö | Wikibuku | Wikikamus | Wikipedia | Wikiyunior