Wb/nia/Luka/12/Tandra nitöngöni

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka

54 V. Ba imane gõi ba niha sato: Na miʼila so lawuo moroi ba gahe mbanua, ba gaekhula luo, ba iʼanemaʼõ mimane: So deu dania, ba itõrõ zi manõ. (Mat. 16, 2 b. t.). 55 Ba na angi moroi raya, ba mimane: Aukhu zino dania, ba itõrõ. 56 He yaʼami, samini tõdõ! amuata danõ ba amuata mbanua, ba no miʼila mihuku, ba inõtõ andre, ba he wisa wa lõ miʼila mihuku? 57 Ba hana wa tenga moroi ba dõdõmi manõ gõi mihuku, hadia zatulõ? 58 Na fao ami zi faʼudu khõu, weʼamõi ba gumandru, ba forege ba lala, enaʼõ aefa ndraʼugõ khõnia, fa bõi isõbi ndraʼugõ khõ zanguhuku, ba ibeʼe ba danga wazuri ndraʼugõ sanguhuku, ba ikuruʼõ fazuri. (Mat. 5, 25 b. t.). 59 Uw̃aʼõ khõu, lõʼõ manõ aefaʼõ ba daʼõ, na so zi tosai si sakefe, õmõu, si lõ mubuʼa.

Luka 12 : 54 – 59)

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]