Wb/nia/Fama'ele'ö/20

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Fama'ele'ö
Wb > nia > Fama'ele'ö > 20

Forate naga, hönö fakhe[edit | edit source]

I. 1 Ba u'ila mala'ika si möi mitou, moroi ba zorugo, so khönia wogoe mbawa gawuwukha andrö, awö rate sebua, ba dangania. [1]

2 Ba ira'u naga andrö, ulö satua andrö, ya'ia Gafökha, Satana andrö, ba irate, hönö fakhe wa'ara, [2]

3 ba itibo'ö ba gawuwukha andrö, ba ikusi ba ifotandro ba dete yaŵa, fa böi sa'ae ifaelungu soi niha andrö, irege alua zi hönö fakhe. Ba aefa da'ö, ba ni'efa'ö ia, ba lö arara.

Amatöröŵa si hönö fakha[edit | edit source]

II. 4 Ba u'ila dadaoma, ba mudadao ira yaŵa, ba tetehe khöra, wanguhuku; awö noso niha, ni'eŵa bagi, ba wamaduhu'ö Yesu andrö, ba ba daroma li Lowalangi andrö, ba si lö irai mangalulu ba zaliŵa-liŵa ba danö andrö ba ba wamaedonia andrö, ba si lö manema tandra andrö, ba gangangora, ba ba dete dangara; ba ifuli auri ira ba salaŵa ira, awö Keriso, hönö fakhe wa'ara. [3]

5 Ba tanö bö'ö, si mate, ba lö auri na, irege no alua zi hönö fakhe andrö. Da'ö wemaoso si föföna andrö. [4]

6 Ya'ahowu ba no ni'amoni'ö zogamö femaoso si föföna andrö. Tebai ilaŵa da'ö fa'amate si samuza andrö; ere ira khö Lowalangi, ba khö Keriso, ba salaŵa ira awönia, zi hönö fakhe andrö. [5]

Fanuwö naga fanguhuku ya'ia[edit | edit source]

III 7 Ba na no alua zi hönö fakhe andrö, ba te'efa'ö Zatana ba gurungania andrö.

8 Ba möi ia baero, ba wamaelungu soi andrö, ba watalinga danö, si öfa, Gogi andrö ba Magogi, ba wangowuloi ya'ira ba wanuwö, ba fa'atora, ba no timba ngawua nene ba mbewe nasi. [6]

9 Ba möi ira miyaŵa ba dalu danö ba lafasui golombaseŵa niha ni'amoni'ö andrö, ba banua omasiö andrö. Ba aekhu galitö moroi ba mbanua si yaŵa, ba i'a ira. [7]

10 Ba Afökha andrö, samaelungu ya'ira, ba tetibo'ö ba mbaŵa alitö ba balera andrö, ba zi so göi zaliŵa-liŵa ba danö andrö ba sama'ele'ö sofaya andrö; ba tefakao ira bongi ma'ökhö irugi zi lö aetu. [8]

Femaoso zi mate ba fanguhuku safuria[edit | edit source]

IV. 11 Ba u'ila dadaoma sebua, safusi, awö zidadao yaŵa; ba wamaiginia moloi danö, fabaya banua si yaŵa, ba lö falukha naha khöra. [9]

12 Ba u'ila zi no mate fefu, he satua, ba he iraono, föna dadaoma andrö so ira, ba tebokai zura; ba tebokai zura bö'ö, ya'ia zura wa'auri andrö. Ba tehuku zi mate andrö, balazi nisura ba zura andrö, dali mbuabuara. [10]

13 Ba ibe'e baero asi zi mate andrö khönia, ba fa'amate andrö, ba banua tou, ba labe'e baero zi mate andrö, khöra, ba tehuku, dali mbua-bua zamösana. [11]

14 Ba fa'amate andrö, ba banua tou, ba tetibo'ö ba mbaŵa alitö andrö, ya'ia wa'amate si samuza andrö, baŵa alitö. [12]

15 Ba na so zi lö musöndra töi, na lö mutanö ba zura wa'auri, ba tetibo'ö ba mbaŵa alitö andrö. [13]

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. Faigi 18:1; 1:18
 2. Faigi 12:9; Yes 24:21 b. t.
 3. Dan 7:9; 22:27; Mat 19:28. Faigi 6:9; 13:15 b. t.; 5: 10
 4. Kor I 15:23-24
 5. Faigi 2:11; 20:14; 1:6. Fet I 2:5-9
 6. Yes 11:12; Hes 38 ba 38; Faigi 16:14
 7. Hes 38:22; 39:6
 8. Faigi 19:20; 14:10-11; Mat 25:41
 9. Faigi 4:2; Fet II 3:7 b. t.
 10. Faigi 3:5; 21:27; 2:23; Dan 7:10; Mat 16:27
 11. Yoh 5:28-29
 12. Faigi 21:8; Kor I 15:26-54, 55
 13. Faigi 20:10


Fabaliŵa lala[edit source]

Olayama Zura Fama'ele'ö: 12345678910111213141516171819202122

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö