Wb/nan/Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Sè-pau

From Wikimedia Incubator

Kò͘-chō[edit | edit source]

Tōng-bu̍t[edit | edit source]

 • 1. Sè-pau-he̍k (nucleus)
  • 1a. He̍k-kháng (nuclear pore)
  • 1b. He̍k-mo̍͘h (nuclear envelope)
  • 1c. Liám-sek-chit (chromatin)
  • 1d. He̍k-jîn (nuceolus)
 • 2. He̍k-thn̂g-thé (ribosome)
 • 3. Sè-pau-mo̍͘h (plasma membrane)
 • 4. Sòaⁿ-lia̍p-thé (mitochondrion)
 • 5. Peroxisome
 • 6. Sè-pau-kut-kè (cytoskeleton)
 • 7. Chū-iû he̍k-thn̂g-thé (free ribosomes)
 • 8. Ku̍t-bīn lāi-chit-bāng (smooth endoplasmic reticulum)
 • 9. Chho͘-bīn lāi-chit-bāng (rough endoplasmic reticulum)
 • 10. Pian-mn̂g (flagellum)
 • 11. Golgi-thé (golgi apparatus)
 • 12. Lysosome
 • 13. Tiong-sim-lia̍p (centriole)
 • 14. Sè-pau-chit (cytoplasm)
 • 15. Hun-pì sió-pau (secretory vesicle)

Gôan-he̍k[edit | edit source]

 • 1. Sèng-pian-mn̂g (pilus)
 • 2. Chit-thé (plasmid)
 • 3. He̍k-thn̂g-thé (ribosome)
 • 5. Sè-pau-mo̍͘h (plasma membrane)
 • 6. Sè-pau-piah (cell wall)
 • 7. Keh-mo̍͘h (capsule)
 • 8. Nucleoid
 • 9. Pian-mn̂g (flagellum)

Si̍t-bu̍t[edit | edit source]

 • a. Plasmodesmata
 • b. Sè-pau-mo̍͘h
 • c. Sè-pau-piah