Jump to content

Wb/mni/ꯋꯥꯀꯣꯛꯂꯣꯟ ꯍꯤꯂꯦꯜ ꯊꯤꯂꯦꯜ ꯁꯥꯂꯥꯏ ꯑꯃꯥꯏ ꯏꯂꯣꯟ ꯄꯨꯀꯣꯛ ꯄꯨꯌꯥ

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | mni
Wb > mni > ꯋꯥꯀꯣꯛꯂꯣꯟ ꯍꯤꯂꯦꯜ ꯊꯤꯂꯦꯜ ꯁꯥꯂꯥꯏ ꯑꯃꯥꯏ ꯏꯂꯣꯟ ꯄꯨꯀꯣꯛ ꯄꯨꯌꯥ
ꯋꯥꯀꯣꯛꯂꯣꯟ ꯍꯤꯂꯦꯜ ꯊꯤꯂꯦꯜ ꯁꯥꯂꯥꯏ ꯑꯃꯥꯏ ꯏꯂꯣꯟ ꯄꯨꯀꯣꯛ ꯄꯨꯌꯥ


ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ
ꯐꯪꯐꯝ ꯃꯄꯥꯟꯀꯥꯡꯖꯩꯄꯨꯡ ꯃꯅꯤꯡ
ꯑꯌꯤꯕ ꯆꯛꯄꯂꯝ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯏꯆꯧ
ꯏꯕ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ ꯱ (꯱꯳꯹꯸ ꯕꯤ. ꯁꯤ)
ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯍꯧꯕ ꯑꯉꯣꯝ ꯆꯥꯎꯕ, ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯄꯥꯝꯍꯩꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯆꯧꯅꯤ ꯫
ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯕꯤ ꯑꯦꯟ(ISBN)

‌== ꯁꯤꯖꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ==