Jump to content

Wb/jv/Unggah-ungguhing Basa/Basa Krama

From Wikimedia Incubator

Basa Krama iku tataran sing paling dhuwur jroning undha usuk Basa Jawa. Tataran basa krama iki isih diperang dadi sawetara tataran yakuwi:

Mudha Krama[edit | edit source]

Basa Mudha Krama iki basa sing luwes banget kanggo sok sapa waé. Wong sing diajak wicara dikurmati, déné sing ngajak wicara mapanaké dhiri pribadi ana ing tataran sangisoré. Biasané dianggo déning para mudha marang wong sing luwih tuwa. Ciri-ciriné antara liya:

 • Aku, diowahi dadi kula
 • Kowé, diowahi dadi panjenengan, sampéyan, panjenenganipun kangmas, panjenenganipun ibu lsp.
 • Ater-ater dak-, diowahi dadi kula
 • Ater-ater ko-, diowahi dadi dipun
 • Panambang -ku, diowahi dadi kula
 • Panambang -mu, diowahi dadi panjenengan, sampéyan
 • Panambang -é, diowahi dadi -ipun
 • Panambang -aké, diowahi dadi aken

Tuladha:

A: "Bapak, punika wonten tamu. Sajakipun priyantun tebih".
B: "Ana tamu. Aturana lenggah dhisik. Tak salin sedhéla".
B: "É déné kowé, tak arani dhayoh saka ngendi".
C: "Inggih, temtunipun damel kagèt panjenenganipun bapak sekaliyan. Tiyang kula, mboten ngaturi serat rumiyin".

Krama Desa[edit | edit source]

Kramantara[edit | edit source]

Kramantara kuwi kabèh tembung-tembungé saka basa krama ora dicampur karo krama inggil. Biasa dipigunakaké déning wong tuwa marang wong sing luwih anom, dideleng saka umur utawa kalungguhané. Ananging dina iki tataran basa Kramantara iki wis ora biasa dianggo, senadyan tumrap sing luwih anom lan luwih dhuwur kalungguhané ora kabotan nganggo tataran basa Mudha Krama. Ciri-ciriné:

 • Aku, diowahi dadi kula
 • Kowé, diowahi dadi sampéyan
 • Ater-ater dak-, diowahi dadi kula
 • Ater-ater di-, diowahi dadi dipun-
 • Panambang -ku, diowahi dadi kula
 • Panambang -mu, diowahi dadi sampéyan
 • Panambang -é, diowahi dadi ipun
 • Panambang -aké, diowahi dadi aken

Tuladha A nganggo basa Kramantara B nganggo basa Mudha Krama

A: "Dhateng kula punika manawi pun adhi suka, kula nedha nyambut gadhahan sampéyan gangsa klenèngan".
B: "Kagem ing damel punapa teka kadingarèn mawi mundhut klenèngan".
A: "Anu, keng mbakyu nyetauni putu, kemaruk sampun lungsé saweg gadhah putu sapunika".
B: "Ingkang kapundhut sléndro punapa pélog?"
B: "Kalih pisan kémawon, mangké yèn namung salah satunggal mindhak damel cuwaning tamu"

Wredha Krama[edit | edit source]

Wredha Krama kuwi mèh padha karo Kramantara, padha-padha ora dicampur nganggo tembung krama inggil, bédané ana ing ater-ater di-, panambang -é, lan panambang -aké.

 • Ater-ater di- ing tataran Kramantara diowahi dadi dipun-, nanging ing Wedha Krama tetep ora owah.
 • Panambang -é, ing basa Kramantara diowahi dadi ipun, déné ing Wredha Krama tetep ora owah.
 • Panambang -aké ing basa Kramantara dadi aken, déné ing Wredha Krama tetep ora owah.
 • Tembung aku, kowé, ater-ater dak-, ko-, padha karo ing tataran Kramantara.

Tataran Wedha Krama iki uga wis arang dianggo, umué luwih milih Mudha Krama.

Tuladha: A nganggo basa Wredha Krama B nganggo basa Mudha Krama

A: "Pinten lélangané jaran/kapal kalih punika?"
B: "Kula nun, kawan belah, dèrèng presèn tuwin wragading lampah".
A: "Dados mboten kirang kawan atus resiké?"
B: "Manawi".
A: "Punapa mulus mboten wonten ciriné?"
B: "Ingkang satunggal mulus, satunggalipun ciri suduk".
A: "Inggilé punapa jangkep kawan kaki?"
B: "Namung kirang sadim".

Krama Inggil[edit | edit source]

Krama Inggil migunakaké tembung krama dicampur karo krama inggil kanggo wong sing diajak wicara. Sawetara paugeran:

 • Aku diowahi dadi kawula, abdidalem kawula, utawa dalem waé.
 • Kowé diowahi dadi panjenengan dalen utawa dicekak nandalem waé.

Basa Bagongan[edit | edit source]

Basa Bagongan kuwi basa sing dianggo ing sajroning kedhaton.

Delengen uga[edit | edit source]

Wacan[edit | edit source]