Wb/jv/Sastra Jawa/Sastra Jawa Kuna/Agastyaparwa

From Wikimedia Incubator
Wb > jv > Sastra Jawa > Sastra Jawa Kuna > Agastyaparwa

Agastyaparwa punika satunggiling seratan ing basa Jawi Kina gancaran. Agastya punika satunggaling resi légendharis. Isinipun

Sang Dredhasyu matur pitakèn dhateng ramanipun, bagawan Agastya, bab warni-warni: ingkang kathah ugi mèmper ingkang dipungelaraken wonten ing Brahmandapurana. Kados ta: punapa sababipun déné tiyang minggah swargi utawi kecemplung ing naraka.

Cariyosipun pokokipun werni-werni, dados mèmper bauwarna isinipun.