Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung dasanama

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search
 • Abang = abrit, branang, dadu, merah, rekta
 • Alas = jenggala, wana, wanadri
 • Anak = atmaja, putra, putri, siwi, sunu, suta, tanaya, weka, yoga
 • Angin = bayu, braja, maruta, pawana, riwut, samirana, sindhung
 • Ati = driya, galuh, kalbu, nala, panggalih, prana, tyas, wardaya
 • Awak = angga, badan, raga
 • Banyu = her, tirta, warih,air,bening,niru
 • Bapak = rama, sudarma, sudarmi, yasadarma, yayah
 • Bledhèg = bajra, erawati, gelap, glidhug, grah, guntur, gurnita, pater, thathit
 • Bodho = blilu, dama, jugul, kumprung, mudha, pengung, pingging, pinggung
 • Bumi = bawana, buwana, bantala, basundara, basundari, butala, buntala, jagad, kisma, mandhala, pratiwi, pratala
 • Buta = asura, danuja, diyu, ditya, denawa, yaksa, kelana, raseksa, wil
 • Dalan = dlanggung, enu, gili, hawan, lebuh, lurung, marga, ratan, sopana
 • Déwa = apsara, bathara, déwata, hyang, jawata, sura, widadara
 • Gajah = asti, dipa, dipangga, diradha, esthi, liman
 • Gawé = kardi, karya, karti, yasa
 • Geni = api, piyu, brama, dahana, latu, pawaka
 • Getih = ludira, rah, rudhira
 • Gunung = aldaka, ancala, ardi, bukita, giri, meru, parwata, prabata, redi, wukir
 • Ibu = biyang, biyung, indhung, puyengan, rena, umi, wibi
 • Ireng = cemeng, langking, kresna, jlitheng
 • Iwak = matswa, mina, ulam
 • Jaran = aswa, kapal, kuda, swa, titihan, turangga, undhakan, wajik
 • Jeneng = asma, jejuluk, parab, sambat, rum-rum, wewangi
 • Kali = bangawan, loh, narmada
 • Kanca = kanthi, réwang, rowang
 • Kaya = kadi, kadya, lir, mimba, pendah, pindha, yayah
 • Kebo = maésa, misa, mundhing
 • Kembang = kusuma, padma, puspita, sekar
 • Kethèk = juris, kapi, munyuk, palwaka, pragosa, rewanda, wanara, wre
 • Kraton = dhatulaya, kadhaton, kadhatun, pura, puri
 • Kuning = jenar, kapuranta, pita
 • Lanang = jaler, jalu, kakung, priya
 • Langit = akasa, antariksa, awang-awang, bomantara, dirgantara, gegana, jumantara, tawang, widik-widik, wiyati, wyat
 • Lintang = kartika, sasa, sudama, tranggana, wintang
 • Macan = mong, sardula, singa
 • Mangan = boga, bukti, dhahar, madhang, sadhah, nedha
 • Manuk = kaga, kukila, paksi, peksi
 • Manungsa = jalma, jana, janma, manus, nara, wong
 • Mata = aksi, eksi, mripat, pandulu, nètra, soca
 • Mati = antaka, ngemasi, lalis, lampus, layon, lena, mancal donya, murud, padhem, palastra, pralaya, pralèna, sèda, tinggal donya, tilar donya
 • Mayit = bangkè, jisim, kunarpa, kuwanda, wangkè, sawa
 • Misuwur = kajanapriya, kajuwara, kalok kaloka, kasub, kawarti, kasutra, kawentar, kaonang-onang, kombul, kondhang, kongas, kontap
 • Omah = graha, griya, panti, wisma, yasa
 • Panah = astra, bana, jemparing, naraca, sara, warastra
 • Pandhita = ajar, dwija, dwijawara, maharsi, mahayeksi, muni, resi, suyati, wiku, wipra, yogiswara
 • Perang = bandayuda, jurit, laga, pupuh, rana, yuda
 • Pinter = guna, lebda, limpad, nimpuna, putus, wasis, widigda, widura, wignya
 • Putih = dwala, pingul, sèta
 • Ratu = aji, buminata, bumipala, bumipati, dhatu, katong, naradipa, naradipati, narpa, narpati, narendra, nareswara, nata, pamasa, parameswara, raja, sri, sirbupati
 • Rembulan = badra, basanta, candra, lek, sasadra, sasn=angka, sasi, sitoresmi, sitengsu, wulan
 • Segara = ernawa, jalanidhi, jaladri, laut, samodra, tasik, udaya
 • Sedhih = duhkita, kingkin, margiyuh, rimang, rudah, rudatin, rudatos, rudita, sungkawa, susah, tikbra, turida, wigena
 • Sènapati = bretyapati, hulubalang, narawara, sènapatya
 • Sirah = kumba, murda, mastaka, ulu, utamangga
 • Slamet = basuki, raharja, rahayu, swasta, sugeng, yuwana, widada
 • Srengèngè = arka, aruna, bagaskara, bagaspati, baskara, dèwangkara, pradangga, radutya, raditè, rawi, surya, we
 • Ula = naga, sarpa, sawer, taksaka
 • Wadon = dayinta, dyah, gini, juwita, kusuma, putri, retna, rini, wanita, wanodya, widawati
 • Weruh = anon, myat, priksa, udani, uning, uninga, upiksa, wikan, wrin