Jump to content

Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung ateges sanalika

From Wikimedia Incubator
 • Ambles bles
 • Ambruk brug
 • Anjlog jleg
 • Bali cengkélak
 • Bayar jrèng
 • Buwang brung
 • Bukak byak
 • Candhak ceg
 • Dhodhok prok
 • Dudut ler
 • Emplok telep
 • Esok glogok
 • Gebug bleg
 • Géndhong nyeng
 • Gorèng srèng
 • Gulung klunthung
 • Gunting krès
 • Gauy ger
 • Iris krès
 • Jèwèr wir
 • Jiwit cekit
 • Junjung kriyeng
 • Jupuk clemut
 • Kethok thel
 • Lunga klépat
 • Lungguh prok
 • Mabur bleber
 • Mati seg
 • Mandheg greg
 • Méncok cok
 • Metu jedhul
 • Mlebu bleng
 • Mlayu jranthal
 • Mumbul dhel
 • Murup bel
 • Nabok plek
 • Ngadeg nyat
 • Ngombé glenggeng, cleguk
 • Nyéngklak cémplo
 • Padhang byar
 • Pecah byar
 • Pedhot dhel
 • Peteng pet
 • Sabet bet
 • Saut ceg
 • Sigar byak
 • Sila ngetheker
 • Suduk crès
 • Sumet bel
 • Suwèk rekètèk
 • Talèni set
 • Tangi grégah
 • Tarik regedeg
 • Tiba brug
 • Tugel thel
 • Turu gléthak
 • Tutup kekep
 • Ulu legender
 • Uyup sruput
 • Wutah sok
 • Sawengi natas
 • Sedhih nglangut
 • Suwung brung
 • Sepi nyenyet, mamring
 • Siji thil
 • Sirna gempang
 • Sugih mblegedhu, mbrèwu
 • Suwé nglangut
 • Tangèh lamun
 • Tani utun
 • Teles kebes
 • Telu selu
 • Terang gumlintang, sumilak
 • Tumpes tapis
 • Turu kepati, nglepus
 • Udan nggrejèh