Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung Kawi

From Wikimedia Incubator
Aksara Kawi


Ing ngisor iki daftar Tembung Kawi lan tegesé (durung pepak).A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Angkoro[edit | edit source]


 • adi = becik Banget
 • aditya = srengéngé
 • aghni = geni
 • agra = pucuk--202.67.40.27 1:45, 13 January 2016 (UTC)--202.67.40.27 12:45, 13 January 2016 (UTC)[reply]
 • ajar = pamdhita
 • aji = sipat, ratu
 • angkasa = langit
 • aksi = mripat
 • aldaka = gunung
 • Amberkati=
 • amba = aku
 • ancas = tujuwan
 • andaka = banthèng
 • anila = angin
 • angga = awak
 • angkara = loba
 • angling = kandha
 • ardi = gunung
 • arga = gunung
 • aris = alon
 • arja = reja
 • arsa = arep
 • artati = gula
 • asthi = gajah
 • astha = tangan, wolu = hasta
 • aswa = jaran (=turangga)
 • atma = nyawa
 • atmaja = anak
 • awis = larang(mahal)
 • aywa = aja
 • Babagan = episode, bab,
 • Babon = Induk, ibu
 • Babu = budak perempuan
 • Bacin = salah satu aroma tidak enak
 • badra = kabegjan
 • bae = wae
 • Bala = sahabat
 • Banjar = kota
 • Banjaran = biografi
 • Banjur = kemudian
 • bantala = lemah
 • basuki = slamet
 • birawa = gagah
 • bli = ora
 • boga = pangan
 • brama = geni
 • bramantya = nesu
 • brastha = rusak
 • brata = tapa
 • bupati = adipati, ratu
 • baskara = srengenge
 • bagaskara = srengenge
 • bayu = angin
 • bhinneka = AKEH maceme, werna-werna
 • cakra = rodha
 • cakrawala = langit
 • cidra = ora setya
 • cipta = pikir
 • citra = gambaran
 • culika = orang ero

Ciyut

 • dadu = abang
 • dahana = geni
 • dama = bodho
 • danawa = buta
 • darma = kautaman
 • dasa = sepuluh
 • datan = ora
 • dibya = linuwih
 • dipangga = gajah
 • dirgantara = langit
 • dutya = buta
 • diyu = buta
 • dhingin = dhisik
 • driya = ati
 • duk = nalika
 • duksina = kidul
 • ndulu = ndeleng
 • duta = kongkonan
 • dwi = loro
 • dwija = guru
 • dhuhkita = susah
 • duratmaka = maling
 • eka = siji
 • eksi = mripat
 • enu = dalan
 • ernawa = segara
 • esthi = karep
 • gumrugut = jurang
 • gapura = lawang
 • gata = laku
 • gatra = awak
 • gegana = langit
 • garba = weteng
 • giri = gunung
 • gita = kembang
 • gung = gedhé
 • guntur = jugrug
 • gurit = tulisan
 • guruh = bledhèg
 • gya = énggal

Himanda[edit | edit source]

 • hamba = batur
 • harsa = seneng
 • hasta = tangan
 • haywa = aja
 • himawan = gunung
 • hyang = déwa
 • iba = gajah
 • ima = méga
 • imalaya = gunung
 • ina = asor
 • indriya = karep
 • ingsun = aku
 • inyong = aku

Jumeneng[edit | edit source]

 • jala = banyu
 • jaladara = mendhung
 • jaladri = segara
 • jalanidhi = segara
 • jalu = lanang
 • jalma = manungsa
 • jatukrama = bojo
 • jaya = menang
 • jenar = kuning
 • jiwa = sukma
 • kaga = manuk
 • kadya = kaya
 • kalbu = ati
 • kalpika = ali-ali
 • kaloka = misuwur
 • kalyana = linuwih
 • kanan = tengen
 • kapi = kethèk
 • kapti = karep
 • kapiyarsa = keprungu
 • kardi = gawé
 • karta = aman
 • kartika = lintang
 • karya = gawé
 • kayun = karep
 • kencana = emas
 • kéring = kiwa
 • kintaka = layang
 • kirana = sorot
 • kisma = lemah
 • kitha = dhewe/aku
 • kresna = ireng
 • kukila = manuk
 • kuncara = misuwur
 • kusuma = kembang
 • kuwawa = kuwat
 • kinabekten= mendapatkan bakti

Dumunung

 • madya = tengah
 • makarya = nyambut gawé
 • mameh = golèk
 • mami = aku
 • manggala = pemimpin/panggedhé
 • maning = maneh
 • manjing = mlebu
 • manyura = merak
 • marcapada = jagad
 • marga = dalan
 • margana = panah
 • marta = sabar
 • maruta = angin
 • mijil = metu
 • mina = iwak
 • mitra = kanca
 • miyarsa = krungu
 • mudha = enom
 • mulat = weruh
 • muroni = ngendemi
 • musna = ilang
 • Ngumandang= kali
 • nala = ati
 • narendra = ratu
 • narmada = kali
 • narya = ratu
 • nata = ratu
 • nawala = layang
 • nendra = turu
 • netra = mripat
 • nir = ilang, tanpa
 • nira = kowe
 • nirmala = suci
 • niskala = slamet
 • nulad = niru
 • nuswa = pulo

ngising

 • Obar-abir = kilat
 • orem = sesambat, merem

==P==pinasti

 • peken = pasar
 • pasareya = kuburan
 • panjenengan = kowe
 • ratri = bengi
 • rawi = srengéngé
 • rekta = abang
 • rena = ibu, sênêng
 • rencang = kanca
 • rika = kowe
 • rimbit = jodo, sarimbit = sapasang
 • ripta = ngarang
 • roga = lara
 • runtik = emas, suwek(koyak)
 • ranu = banyu

=S[edit | edit source]

 • srawung=bebarengan
 • saeka praya = rukun
 • sah = pisah
 • sakti = digdaya
 • samirana = angin
 • samodra = segara
 • samya = padha
 • sana = panggonan
 • sanggraha = cawisan
 • sardula = macan
 • sarira = badan
 • sarpa = ula
 • sasana = papan
 • sasangka = rembulan
 • sasmita = tandha
 • sastra = tulis
 • sata = satus
 • satwa = kéwan
 • sayekti = temenan
 • séta = putih
 • sigid = bagus
 • sigra = gelis
 • sila = patrap
 • sinudarsana = ditiru
 • sira = kowé
 • sirna = ilang
 • siswa = murid
 • siwi = anak
 • sotya = inten
 • srenggala = asu
 • song = payung
 • sudarma = bapak
 • sudira = digdaya
 • sudarsana = conto
 • sumbaga = misuwur
 • sungkawa = susah
 • sunu = anak
 • sura = wani
 • surya = srengéngé
 • suta = anak
 • swéda = kringet


 • tan =ora
 • taru = wit
 • taruna = enom
 • tinon = katon
 • tirta = banyu
 • titi = turun
 • turangga = jaran
 • taberi=sregep
 • tyas = ati
 • udrasa = tangis
 • udyana = taman
 • upaya = golèk
 • uning = weruh
 • usada = tamba
 • utama = becik
 • utara = lor

wijil

 • waluya = waras
 • wana = alas
 • wanara = kethèk
 • wandawa = kadang
 • wardaya = ati
 • warih = banyu
 • warsa = taun
 • waskitha = awas
 • wasana = pungkasan
 • waspa = luh
 • wastra = sandhangan
 • we = banyu
 • wibawa = keluhuran
 • wibi = ibu
 • wicara = guneman
 • Widhi = Allah
 • widya = kawruh
 • wignya = pinter
 • wilis = ijo
 • wimba = wetu
 • wira = prajurit
 • winursita = dicritakaké
 • wisma = omah
 • wisuda = angkat
 • wredha = tuwa
 • wreksa = kayu
 • wukir = gunung
 • wuntat = buri
 • yayah = babak
 • yekti = bener
 • yitna = ngati-ati
 • yoga = anak
 • yogya = becik
 • yuda = perang
 • yuwana = slamet
 • ywa = aja
 • yaksa=buta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z