Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Arané panggonan

From Wikimedia Incubator
 • Alun-alun : palemahan jembar ing satengahing kutha
 • Babadan : palemahan sing wis dibabadi
 • Balapan : papan kanggo adu balap
 • Balé mangu : papan kanggo ngadili wong sing nyalahi hukum
 • Bango : papan kanggo dodolan
 • Bangsal : omah gedhé kanggo pasamuan
 • Bètèng : témbok gedhé dhuwur ing sakubengé kraton
 • Besalèn : papan kanggo mandhé
 • Bong : Kuburan Tionghwa
 • Bothèkan : wadhah jamu utawa bumbon
 • Bubat : Papan kanggo adu samubarang
 • Cakruk : omah jaga ing pinggir dalan
 • Clunthang : wadhah jangkrik
 • Éndhong : wadhah panah
 • Épok : wadhah kinang
 • Ésong : growongan pinggir kali, omah landhak
 • Gayor : cènthèlan gong
 • Gedhogan : kandhang jaran
 • Gerdhu : omah jaga
 • Glodhog : kothak kanggo ngingu tawon
 • Gréja : omah kanggo sembahyang wong Kristen
 • Gowok : gowongan ing kayu
 • Grobog : kothakan kanggo nyimpen panganan
 • Gubug : omah cilik ing sawah kanggo tunggu manuk
 • Gudhang : omah gedhé kanggo nyimpen barang
 • Gupit mandragini : gedhong kanggo turu (ing kraton)
 • Hotèl : omah gedhé kanggo nginep
 • Iyan : wadhah kanggo ngelèr sega
 • Jodhang: wadhah kanggo nggawa panganan mawa pikulan
 • Jun : wadhah banyu kanggo ngangsu
 • Kedhaton, kraton : dalemé ratu
 • Kandhang : omahé kéwan rajakaya (sapi, kebo, wedhus)
 • Kanthongan : sak ing klambi
 • Kantor bank : kantor ngurusi dhuwit
 • Kantor pos : kantor ngurusi layang lsp.
 • Klenthèng : omah kanggo sembahyang wong Tionghwa
 • Kombong : kandhang kéwan sato iwèn (pitik, ménthok, bèbèk)
 • Krangkèng : kandhang kéwan galak
 • Kranjang : wadhah kanggo blanja
 • Kuncung : omah cilik sangarepé pendhapa
 • Kurungan : piranti kanggo ngurung
 • Langgar : omah cilik kanggo sembahyang utawa ngaji
 • Lèng : bolongan cilik ana lemah
 • Laji : omah gedhong sing apik
 • Lumbung : omah kanggo nyimpen pari
 • Mesjid : papan kanggo sembahyang wong Islam
 • Pacrabakan : papan kanggo sang Wiku, pamulangan
 • Padaringan : papan (wadhah) kanggo nyimpen beras
 • Padasan : wadhah banyu kanggo wudhuk
 • Padhèpokan : papan kanggo gladhi olah kanuragan
 • Paèstrèn : sawah ing tepiné kali
 • Paga : papan kanggo nyimpen bekakas pawon
 • Pagagan : palemahan sing ditanduri pari gaga
 • Pagupon : omah dara
 • Paidon : wadhah idu
 • Pakebonan : lemah sing ditanduri wit-witan
 • Pakunjaran : papan kanggo nahan wong
 • Pelabuhan : papan kanggo labuh kapal
 • Pelataran : lemah kothong sangarepé omah
 • Pamulangan : papan kanggo sekolah
 • Pandhapa : omah ngarep kanggo nemoni tamu
 • Panepèn : papan kanggo tapa
 • Pantisari : omah cilik ing tengah taman
 • Papon : wadhah enjet
 • Pasanggrahan : papan kanggo nginep sajabaning kutha
 • Pasantrèn : omah kanggo nyantri
 • Pasar : papan kanggo dol tinuku barang
 • Pasétran : papan kanggo mbuwang bangké
 • Pasisir : papan pinggir segara
 • Patamanan : papan sing ditanduri kekembangan
 • Patapan : papan kanggo tapa
 • Patarangan : papan kanggo ngendhog pitik
 • Pawon ; papan kanggo olah-olah
 • Pawuhan : papan kanggo mbuwang uwuh
 • Payudan : ara-ara kanggo perang
 • Pinihan : papan kanggo ndhedher winih
 • * Plangkan : jagragan sanggan tumbak, payung lsp.
 • Plegungan : papan kanggo sapi ngaso
 • Ploncon : gawangan kayu mawa bolongan kanggo ndèlèh teken, tumbak lsp.
 • Pluwang : luwungan kanggo masangi kéwan alas
 • Pomahan : pekarangan sing diedegi omah
 • Pondhok : omah kanggo santri
 • Pragèn : wadhah bumbon
 • Pranji : kurung pitik
 • Ranggon : gubug kanggo lèrèn
 • Rong : lèng sing gedhé
 • Rumah sakit : omah kanggo ngrumat wong lara
 • Sanggar : papan kanggo muja semèdi
 • Segaran : tironé segara
 • Sekolahan : papan kanggo sekolah
 • Selon : bumbung kanggo wadhah bumbu
 • Senthong : kamar kanggo turu
 • Setrèn : sawah pinggir kali
 • Slepèn : wadhah bako
 • Sudhung : gegrumbulan omah cèlèng
 • Susuh : omah manuk
 • Tobong : luwengan kanggo ngobong gendhèng
 • Tala : omah awon
 • Tambak : blumbang kanggo ngingu bandeng
 • Tangsi : omahé saradhadhu
 • Tegalan : palemahan sing ditanduri palawija
 • Tulang : kothakan cilik kanggo adu jangkrik
 • Warung : omah kanggo dodolan
 • Wrangka : kayu wadhah keris utawa tumbak

Kategori:Kawruh Basa Jawa