Jump to content

Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Arané kembang

From Wikimedia Incubator
Arèn : jlégor
Kopi : blanggrèng
Timun : montro
Gedhang/pisang : tuntut, jantung
Cengkèh : polong
Durèn : dlongop
Dhadhap : celung
Jarak : juwis
Jagung : sinuwun/jeprak
Jambu : karuk
Jambé : mayang
Jéngkol : kecuwis
Kacang brol : bundhel
Katès/gandhul : paès
Kencur : sedhet
Krambil : manggar
Kecubung : torong
Blimbing : maya
Lombok : menik
Mundhu : mepet
Mlandhing/lamtara : jedhidhing
Nangka/gori : babal, angkup
Nipah : dongong
Pring : krosak
Pandhan : pudhak
Glagah : mublak
Jati : janggleng, apa
Kélor : limaran
Salak : ketheker
Tebu : gleges
Tales/kimpul : pancal
Krokot : nakrik
Téla/pohung : ingklik
Randhu : kapuk
Mlinjo : uceng
Peté : pendul
Kecipir : cethithèt