Wb/jv/Gnu/Linux kanggo Awam/Maneka warna distro Linux

From Wikimedia Incubator
Linux kanggo Awam > Maneka warna distro Linux

Apa iku distro?[edit | edit source]

Ing Linux ana manéka warna distro. Tembung distro iku seka cekakan tembung basa Inggris distribution. Ing Linux, distro dadi tembung kang nggambaraké pemakètan program-program ing Linux.

Apa kang disebut Linux iku sejatiné mung kernèl kang mbiyèn dirintis dening Linus Torvald. Seka sistem operasi Linux iku banjur ana manéka warna software. Software-sofware iku ana sing gratis, ana uga sing mbayar. Banjur ana niatan supaya wong-wong bisa milih dhéwé apa waé software sing cocok marang penganggoné. Pemakètan software iku banjur kondhang sinebut distro.

Distro-Distro Linux[edit | edit source]

Slackware[edit | edit source]

Slackware iku distro Linux paling tuwa kang digawé dening Patrick Volkerding. Perusahaané jenengé Slackware Linux, Inc. Software sing mlebu ing pakèt distro Slackware kudu wis mlebu taraf stabil.

Debian[edit | edit source]

Distro iki asring disebut lengkap nganggo GNU/Linux Debian. Distro iki isih ngugemi apa kang dadi semangaté GNU, yaiku software gratis lan seka sumber tinarbuka (open source). Ora kabèh software ing jagading Linux bisa mlebu ing pakèt debian. Ana saringan sing njlimet sing bener-bener bisa pinarcaya lan ora ana èmbèl iklan ing mburiné.

Ing debian, umumé pemakètan dipérang dadi telu: testing, stable, lan unstable. Amarga prinsipé sing tinarbuka iki, Debian nurunaké distro liyané sing akèh jenisé.

RedHat[edit | edit source]

Mandriva[edit | edit source]

Ubuntu[edit | edit source]

Knoppix[edit | edit source]

Damn Small Linux[edit | edit source]

BlankOn[edit | edit source]

Kubuntu[edit | edit source]

Slax[edit | edit source]

Puppy Linux[edit | edit source]