User talk:Ioe2015

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 7 years ago by Welcoming Bot

Welcome to Wikimedia Incubator!

At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 06:50, 24 March 2017 (UTC)Reply

Về việc mời bạn tham gia thảo chiến lược phong trào tại trang thảo luận Wikinews[edit source]

Như bạn đã biết,dự án này còn rất yếu, nên bạn hãy vào trang thảo luận để thảo luận về chiến lược dự án này.Mình chờ mãi không có ai vào thảo luận!