User:Ooswesthoesbes/Vlaamsche spelling

From Wikimedia Incubator

Even een paar woordjes om te illustreren wat er precies de bedoeling aan is:

conj dat
flœuten v fluiten (floot, geflooten)
pers prn mij
Vlaamsch n Vlaams
zaagen v OWTB'erig doen

Werkwoord (grotendeels gebaseerd op het Hessels):

ik zaag*    ik zaagde    zaag ik?*    zaagde(-t?) ik?
gè zaagt*   gè zaagde(t)  zaagde (gè)?  zaagde(t?) gè?
hè zaagt*   hè zaagde    zaagt (h)è?   zaagde(-t?) hè?
u zaagt*    u zaagde(t?)  zaagt u?    zaagde(t?) u(?)?
wè zaagen   wè zaagden   zaagen wè?   zaagen wè?
gullie zaagt* gullie zaagdet zaagt gullie?* zaagdet gullie?
zè zaagen   zè zaagden   zaagen zè?   zaagden zè?
zaagent    zaagende    gezaagt*    gezaagde
zaag!*     zaagt!*     gezaag*     zaagen
 • g -> ch?
ik eet   ik at    eet ik?   at ik?
gè eet   gè aat   eet gè?   aat gè?
hè eet   hè at    eet hè?   at hè?
u eet    u at    eet u?    at u?
wè eeten  wè aaten  eeten wè?  aaten wè?
gullie eet gullie aat eet gullie? aat gullie?
zè eeten  zè aaten  eeten zè?  aaten zè?
eetent   eetende   ge-eeten   ge-eeten
eet!    eet!    ge-eet    eeten
ik ben   ik was    ben ik?    was ik?
gè zèt   gè waart   zèt gè/zède? waart gè?
hè(-t?) is hè was    is hè?    was hè?
u bent/zèt u waart    zèt/bent u?  waart u?
wè zèn   wè waaren   zèn wè?    waaren wè?
gullie zèt gullie waart zèt gullie?  waart gullie?
zè zèn   zè waaren   zèn zè?    waaren zè?
zènt    zènde     geweest    geweesde
zèt/ben!  zèt!     gezèn     zèn