User:Karthik v nayak

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್. ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಬ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲೇ.

ಚೂಢಿ[edit]

ಚೂಢಿ ಕೊಂಕಣೆರ್ನ ಶ್ರವಣ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ. ಅ ತಿಂಗೊಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ತಿಂಗೊಲ್. ಅಕುಲ್ ಮತಾ ಕಾಟ್ ಪೂನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಒಂಜೆ ಕಟ್ಟ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಾಡಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ಉಂದು ಇಡೀ ಶ್ರವಣ ತಿಂಗೊಲ್ಡ್ ಪ್ರತೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿತಾರದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಚೂಢಿ ಪೂಜೆ. ಆನಿ ಮುತ್ತೈದೆನಕುಲು ಮಂಜಲ್ ನೀರ್‍ಡ್ ಮೀದ್ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ದ್ ಈ ಚೂಢಿ ಪೂಜೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸುರೂಕ್ ತೊಲಸಿಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಚೂಢಿ ದೀದ್ ಆರಥಿ ತೋಜಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಡ್ಡೆಗ್ ಚೂಢಿ ದೀದ್ ಆರಥಿ ತೋಜಾದ್ ಕಡೆಕ್ ದೇವೆರೆಗ್ ಚೂಢಿ ದೀದ್ ಆರಥಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಪ್ರಕಾರೊಡು ಚೂಢಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಚೂಢಿ ಕೊರೊಡು. ಐಟ್‍ಲಾ ಖಾಲಿ ಚೂಢಿ ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ, ಐಟ್‍ಲಾ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಉಂಡು.