Jump to content

Template:Wy/th/ยังไม่ได้แปล

From Wikimedia Incubator

ยังไม่ได้แปล

วิธีใช้[edit source]

  • ติดไว้ส่วนหัวของบทความ หรือแม่แบบ ที่มีเนื้อหาบางส่วนยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย
  • ถ้าเนื้อหาส่วนใหญ่ของหน้านั้นเป็นภาษาอื่น (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ) ให้ลบเนื้อหาส่วนนั้นออกแทนที่ติดป้ายนี้