Template:Wt/zgh/ⴳⵎⴳ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

From Wikimedia Incubator
ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/ⴳⵎⴳ.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⵙ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴳⵎⴳ) ⵉ ⵜⴽⵛⴰⵎⵉⵏ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ[edit source]

  • {{Wt/zgh/ⴳⵎⴳ|1}}
  • {{Wt/zgh/IPA|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ[edit source]

  • 1 : ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⵏⴰⵡⴰⵢ)
    • 1 ⴰⵔ 9 : ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ)

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[edit source]

'''ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ'''
*{{Wt/zgh/ⴳⵎⴳ|tamaziɣt}}
----
'''ⴰⴽⴰⵍ'''
*{{Wt/zgh/ⴳⵎⴳ|akal}}
**{{Wt/zgh/ⴳⵎⴳ|akal|ak̗al|aʃal}}

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


ⴰⴽⴰⵍ

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[edit source]