Template:Wt/yue/lang-sv

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

瑞典文

[[Category:Wt/yue/瑞典文/{{{1}}}]]


使用說明

爾個模可以作為章節標題用,同時自動加分類。具體嘅使用方法係輸入:

{{Wt/yue/lang-sv|單詞第一個字母}}

注意:喺輸入字母嘅時候請移走所有標音符號。例如:喺一個以「Ä」字開頭嘅詞嗰版裡邊,輸入嘅源碼係{{Wt/yue/lang-sv|A}}

爾個模會自動將嗰版歸到[[:Category:Wt/yue/瑞典文/第一個字母]]爾個類。由於分類版係自動更新嘅,所以唔使再人手加類。