Template:Wq/bcl/Wikisambit:Sambit kan aldaw/Agosto 18, 2021

From Wikimedia Incubator
 
"An buhay pangaturogan para sa mga madunong,
kawat para sa mangmang, sarong produkto para sa mayayaman,
sarong trahedya sa mga dukha."
~ Sholom Aleichem ~
  Sholem Aleichem 1907.jpg