Template:Wq/bcl/Wikisambit:Sambit kan aldaw/Agosto 13, 2021

From Wikimedia Incubator
 
"Bilang mga abogado, mga taga-gibo kan ley, asin mga husgado,
an satuya dapat na mga kahapotan iyo idtong maepekto
sa mga desisyon sa totoong buhay kan tawo."
~ Gloria Allred ~
  2012 Gloria Allred.jpg