Jump to content

Template:Wp/zgh/ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⴳⵉⵎ ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵖⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵙⵙⵎⵔⵙⴰⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵔⵔⴰⵎ ⴳ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴷ.

ⴰⵎⴷⵢⴰ

ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ: {{wp/zgh/ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ|29|42|00|N|9|43|37|W}}

ⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⴰⵏ: 29°42′00″N 9°43′37″W / 29.70000°N 9.72694°W / 29.70000; -9.72694

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wp/zgh/ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⴳⵉⵎ ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵖⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵙⵙⵎⵔⵙⴰⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵔⵔⴰⵎ ⴳ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴷ.

ⴰⵎⴷⵢⴰ

ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ: {{wp/zgh/ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ|29|42|00|N|9|43|37|W}}

ⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⴰⵏ: 29°42′00″N 9°43′37″W / 29.70000°N 9.72694°W / 29.70000; -9.72694