Template:Wp/tly/Tojə məğolə okə

From Wikimedia Incubator

Tožə məǧolə okə

Tožə məǧolə nyvyštejro iminə nubədə bəpe məǧolə nomi byvyžnəjon. Pešo, həminə nomi "Wp/tly/" kodi dumo əlovə bykardən, "Tožə məǧolə okə" dygmə egətən. Əgəm həminə myžorədə čo gylə məǧolə heste, šyməni bə həminə məǧolə bəvyǧande. Deštə zynəjon ə məǧolən gənčin karde bəzynejon. Dastpocə bykən ki, məǧolə elmi-bədii uslubədə hozo bykən. Məǧolə cənnədə əhotənin bıbo, ənnədə Tolyšə Vikipediya zəngin bəbe. Ovandəti orzu kardəmon!