Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 9

From Wikimedia Incubator
Christopher Columbus.PNG

9 may

  • 1502— Xristofor Kolumb bə Tojə Dınyo 4-nə iyən orəxnə nəvemoniro çı İspaniyaku dəro qıniey.
  • 1754— Benjamin Franklini çı Amerika karikaturəşon çapışon kardışone.
  • 1901— Çı Avstraliya iminə parlament Melburndədə oj bey.
  • 1915— I Dınyo canq: Çı Fransa iyən çı Almaniya ləşkəron aradə Dıminə Artur nomədə canqi səş qətışe.
  • 1945— Aleksey Semenkovi Li-2 ıştənəpərədə çı faşistə Almaniya tabebə əktı vəsləş Berliniku bə Moskvaş rosnişe.
  • 1955— Sardonə Canqon: Kobəsoni Almaniyaşon bə NATO-şon dəğandışone.
  • 2003—Çı Azərbaycani Respublika de Haiti bə diplamatik ray dəşin.