Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 19

From Wikimedia Incubator
Malkolm X

19 may

  • 1907 — Bokuədə "Bəhlul" nomədə jurnal nəşr beydə.
  • 1919 — BDU-i təsisə komissiya ofəyə kardə bıə.
  • 1925 — Amerikavıj siyasiyə xodim iyən zənciyon hıquqon mıdofiəbıkə Malkolm X çe moəo bıə.
  • 1929 — AİŞ (ABŞ)-o "Oskar" mıkofot təsis kardə bıə.
  • 1999 — Sumqayıt şəhri 8 numrəynə miyonə məktəbi hərbiyə dərsədə RQD-5 dastə qumbara tıpə, 6 nəfər mardə, 18 nəfər yarəjə bıə.