Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Mart 9

From Wikimedia Incubator
İnter Milan futbolə klub

9 mart

1842 — Cuzeppe Verdi seminə sənət əsəsri Nabucco, Milanədə səhnəvon be.

1908 — İnter Milan futbolə klub soxnə bıe.

2000 — Nissoni Koreyadə kompyuteri vədə həddiku ziyodə nışdə qıley odəm sıst bıe iyən stresi nəticədə marde.

2004 — İstanbulədə bə qıley kafe bomba şodoy nəticədə penc kəs fot be.