Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Mart 7

From Wikimedia Incubator
Aleksandr Bel

7 mart

1573 — İvan Fyodorev Lvovdədə mətbəə soxtəşe.

1814 — Fransa kral I Napoleon Kraonne canqədə ğalib oməy.

1876 — Aleksandr Bel çe telefoni patenti səşe.

1966 — Ərzurum iyən Muşədə buməlarzə nəticədə 15 kəs marde, 25 kəs yarəjə be.

1979 — Turkiyə iyən SSRİ arədə nati saziş ğolkəş bıe.

1989 — İron de İbemonə Kraləti diplomatik əlaqonış bırnişe.