Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Mart 18

From Wikimedia Incubator
ehram Xeopsi

18 mart

1241 — Monqolon şəhər Krakovi vironə kardışone.

1921 — Sovet ittifoqi iyən Polşa aradə dıminə Riqa sulhə muqavilə dəvastə be.

1925 — AİŞ-i se ştatədə buməlarzə nəticədə 695 kəs fot bıe.

1946 — Sovet ittifoqi iyən İsveçrə arədə diplomatik əlaqon soxtə bin.

1953 — Turkiyə həşipemədə buməlarzə nəticədə 250 kəs marde.

1989 — Misirədə, ehram Xeopsi nezi 4.400 cor bə navi aid mumiya pəydo be.