Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Mart 16

From Wikimedia Incubator
Fernan Magellan

16 mart

1521 — Fernan Magellan bə Filippini sərku Homonhoni rəsəy.

1792 — İsveçi kral III Qustav gulləjən be: əv marti 29-də fot be.

1909 — Almaniya milli futbolə komanda de yolə hesobi bə İngilison vıjnə komanda məğlub be: 0-9.

1963 — Sərku Baliədə çe vulkani peşande nəticədə 1700-sən ve inson fot bıe.

1995 — Ermənistan iyən Rusiya bo rusi ləşkəri Ermənistanədə mandero muqavilə dəvasışone.

2003 — Reyçel Korri çe İsrailı tanki jiədə mande qoroş fot be.