Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Mart 11

From Wikimedia Incubator
Mixail Qorbaçov

11 mart

1947 — Turkiyə bə Dınyo Banki uzv be.

1985 — Mixail Qorbaçov çe Sovet İttifoqi lider bıe.

1990 — Litva dovlət ıştə mustəqiləti bərpa kardışe.

2003 — Beynəlxalq Cinayəti Məhkəmə bə fəaliyyot dəşe.

2011 — Yaponiyadə oxonə 300 sori ən zuninə buməlarzə, əçey dumuən voloəkə sunami bıe.