Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel 7

From Wikimedia Incubator

7 aprel

  • 1521 — Səyyah Fernan Magellan bə sərku Cibi rəsəy.
  • 1827 — İngilis kimyaqər Con Uokerin bo ıştə ofəyə kardə kibriti İngiltərə vıjoronədə havate bino kardışe.
  • 1906 — Çe Vezuvi püskürmə* nəticədə Napoli şəhəri xərobə be.
  • 1946 — Umumdınyo Səhiyyə Təşkilati fəaliyyətış bino be. 7 aprel bənə Beynəlxalq* Səhiyyə Ruji ğeyd be.
  • 1946 — Suriya ıştə müstəqiləti elan kardışe.
  • 1989 — Norveçə dıyoədə Soveti atom ovijiynə gəmi K-278 "Komsomolets" bə ğəzo eqıne, şe bə ovi bın.