Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel 14

From Wikimedia Incubator
Karabel Titanik

14 aprel

  • 1205 — Bolqaron iyən xaç hurrəci kardəkəson aradə Adrianopoli canq bino be.
  • 1865 — AİŞ-i XVI prezident Avraam Linkoln çı sui-qəsdçi tərəfiku kışdə bıe.
  • 1900 — Parisədə Beynəlxəlq nuşumon o be.
  • 1912 — Karabel Titanik şe bə bın.
  • 1927 — İsveçədə iminə kərə maşin Volvo numayiş bıe.
  • 1945 — Xorvatiyə şəhər Osiek faşist işğaliku ozod bıe.
  • 2003 — AİŞ-i ğuvvon Bağdadadə Abu Abbası qətışone. Abu Abbas Fələstinədə cinayətkar qrupi liderbe. Əv xəyləki amerikavıjış kışdəşbe.