Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel 12

From Wikimedia Incubator

12 aprel

  • 1832 — Amerikadə buxorə karabeli sute nəticədə 260 kəs fot bə.
  • 1943 — Fransadə Nant nomədə futbolə klubi əsas noə bə.
  • 1961 — Bə kosmos iminə inson vığandə bıə. De Korabel Vostoki bə kosmos şə Yuri Qaqarin kosmosəda 108 dəğə mandə.
  • 1963 — Martin Luter Kinq huquq muhafizə orqanon tərəfiku qətə be.
  • 1992 — Parisədə Disney-Lənd o be.
  • 1993 — Turkiyədə İnterneti okomon bino be.
  • 2007 — İraqi parlamentədə bomba tıpe nəticədə 8 kəs fot be. Çəvonədə 3 kəs milləti vəkilbe.