Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj

From Wikimedia Incubator
Bethoven
Bethoven

29 mart

1827 — Bethoven Vyanadə de 10 həzo insoni iştiraki bə ıştə oxonə mənzil dəro kardə bıə.

1966 — Leonid Brejnev çe Sovet İttifaqı Kommunist Partiya I katib təyin bıə.

1973 — AİŞ-i oxonə ləşkəron Nisoə Vyetnamiku beşedən.

1979 — Uqandadə İdi Amini rejim de hərbi peqardmoni roy hakimiyyətiku co bıə. İdi Amin vitə.

2004 — Bolqarıstan, Estoniya, Litva, Latviya, Rumıniya, Slovakiya iyən Sloveniya bə NATO uzv bıən.