Template:Wp/tly/Portal bioloqiyə zındəyon?

From Wikimedia Incubator
 • Şimpanzeon, ıştəni ovaynədə zınə tək heyvonin.
 • Dınyo jivon dılədə əncəx inson sərostə xətt kəşe zınedə.
 • Kıtıon 100, aspon 10 co-co sədon bekarde zınedən.
 • Şimpanzeon tarseədə sıredən.
 • Morəçəçuli zıvon, bə əçəy andomi cəmi dırozi nimə bərobəre.
 • Çe insoni 10 latə dınyoədə bıə sipiyə mujnon i kuə qoniye.
 • Nəxqə moy fame zınedə i tılə xuni. 100 milyon tılə dıyo ovi dılədə.
 • Rop 3 sor dümyəndı hıte bəzne.
 • İ oxor tatə ov sardonədə ( biyəxonədə) çe sərinə ovisə rə biyə noydə.
 • Kıtı ıştə umri 70%-i hanədə dəvundə.
 • Bə “Coca-Cola” ranq ümjən nıkən əv havz bəbe.
 • Limoədə şini e dılədə bıəysən vey.