Talɣa:Wp/shi/Aggur:Timassanin/Amgrad

From Wikimedia Incubator
Aggur n Timassanin
Aggur n Tmassanin
Brrk-at dar aggur n Tmassanin, ɣid aɣ ra tafim imgradn nna isawaln f kraygat anaw n Tmassanin

Takrura nɣ Takimit Tasnudert nɣ Tabyulujit Tasengama tasnaggurt nɣ Tasengamaggurt Tasengama nɣ Tafizikt Tasasfrt Tasnakalt Tasnijjit

Amagrad n yimalas
Alugaritm anipiri

Alugaritm agamanAlugaritm anipiri (s tanglizt : Natural logarithm) tga yat tasɣnt nɣ twwuri tettuysan bahra ɣ tusnakt, ar tsnfal afaris s timrnit zund akkʷ tisɣnin ilugaritm. Ar tt ntara s ɣmk-ad : . Ar nttini mas-d alugaritm agaman nɣ anipiri iga s uzadur n acku , iga alugaritm agaman ula tamnzut n tasɣnt : ɣ uzilal .

Alugaritm ad dars yan yism yaḍni abla "agaman", iga-tt "anipiri". Ism ad yuckad zɣ John Napir nna igan yan umusnak askatlandi, nttat ad akkʷ izwarn ay-skr taflwit talugaritm ( ur trwas xtad lli nssn ɣila nkkni ).

Tettyawskar tazmilt n ulugaritm nna f nsawal nkkni ɣila s ifassn n Grégoire de Saint-Vincent d Alphonse Antonio de Sarasa ɣ usggʷas n 1649

Ad tg , nzḍar ad nini mas-d asnml n tasɣnt talugaritm tga-tt unrar lli illan ɣ izddar n tasɣnt gr d 1.

Ɣikad ast nttara : ... (Ɣr uggar...)