Template:Wp/rki/Book

From Wikimedia Incubator
{{{စာအုပ်နာမည်}}}
{{{မျက်နှာဖုံကာဘာ}}}
စာရီးသူ {{{စာရီးသူ}}}
ဘာသာစကား {{{ဘာသာစကား}}}
အတွဲ {{{အတွဲ}}}
စာပီအမျိုးအစား {{{စာပီအမျိုးအစား}}}
ထုတ်ဝီရေရက် {{{ထုတ်ဝီရေရက်}}}
ထုတ်ဝီသူ {{{ထုတ်ဝီသူ}}}
စာပီခွင့်ပြုချက်အမှတ် {{{စာပီခွင့်ပြုချက်အမှတ်}}}
မီဒီယာ အမျိုးအစား {{{မီဒီယာ အမျိုးအစား}}}
အုပ်ရီ {{{အုပ်ရီ}}}
စာမျက်နှာ {{{စာမျက်နှာ}}}


 
{{Book
|စာအုပ်နာမည်=
| မျက်နှာဖုံကာဘာ=
|စာရီးသူ=
|ဘာသာစကား=
|အတွဲ=
| စာပီအမျိုးအစား=
| ထုတ်ဝီရေရက်=
| ထုတ်ဝီသူ=
| စာပီခွင့်ပြုချက်အမှတ်=
| မီဒီယာ အမျိုးအစား=
| အုပ်ရီ=
| စာမျက်နှာ=
 }}