Template:Wp/rif/Tazwart

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

Isem n Abdelkrim sliɣ-yis di tejmaât n taddart nneɣ. D tajmaât nni nneɣ i d aɣerbaz amezwaru deg lemdeɣ tamussni n imeqranen. Di tazwara n 1970, ţţfeɣ-d awalen i yellan ass-n ger wid iqqimen din. Dd’ Ameqran yella iḥekku-d tadyant n tôad n Rif, amek innuɣ Abdelkrim mgal tamurt n Sbanya akked Fôansa 2 , amek Abdelkrim ihudd di yal iɣrem tixibbutin 3 nni yellan nnig yexxamen nsen anda d-ttɣimin i tyita ubaôud gar-asen. Dd’ Ameqran yunag ɣer Paris deffir 1930 , yufa din di luzin tadyant n tnekra n Rif, tella deg wawal ger ixeddamen n Fôansa akked wid n Meôôuk d Lezzayer. Timlilit tis snat n yisem n Abdelkrim tella-d di Paris, ass-mi d-iɣli ger ifassen-iw udlis nni « Abdelkrim et la République du Rif » 4 . D adlis i d-iffɣen di 1976. Ayen yuran deg udlis nni d ayen sawlen imussnawen di temlilit n 1973 di tesdawt n Paris VIII, Vincennes, ilmend umulli n 50 iseggasen seg-mi tlul Tagduda n Arif di 1923. Adlis nni yekkes-iyi fad s wayen lemdeɣ ɣef tnekra n Arif, amek tenti, amek tedda, amek tennerna d wamek teṛṛeẓ deg wammas send ad tefk tirkelt. « Republik n Arif » nni tban-iyi-d imir am tifeîîiwejt nni iteddun deg igenni, texsi send ad tessiɣ tafat-is i tegnewt.