Template:Wp/anp/Main Page

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

प्रधान पन्ना

म॑ आपने केरऽ स्वागत छै।
विकिपीडिया एगो मुक्त ज्ञानकोश छेकै जे सबक॑ ज्ञान प्रसार केरऽ अधिकार दै छै।
अंगिका विकिपीडिया म॑ अखनी तलक १,४०९ लेख छै। आरू बहुत लेख प॑ काम चली रहलऽ छै।
आय २६ फ़रवरी,२०२१, ?