Talk:Wt/cdo/Tàu-hiĕk

From Wikimedia Incubator

維基辭典也有平話版本了[edit source]

哎哈𡅏,維基辭典也有平話版本了。固是敆孵卵器底裏,應該是乍开始做。嘢希望罔做罔好。 - Yejianfei (talk) 14:40, 5 August 2014 (UTC)[reply]

後頭落款其時間奚勢固是使英文冩其噢?應該當也著共伊改成平話噢。 -- Yejianfei (talk) 14:43, 5 August 2014 (UTC)[reply]

汝講其無綻,嚽是今年暝七月其辰候乍開始做其,歡迎汝各儂齊來寫。我建議茲隻辭典其每蜀隻條目都著使平話字共漢字兩種版本齊寫,懸頂使平話字,下底使漢字。--el caballero de los Leones (talk) 07:05, 14 August 2014 (UTC)[reply]

現刻這樣款,羅馬字共漢字齊攖蜀頁也無呆也。 Davidzdh (talk) 08:17, 20 December 2023 (UTC)[reply]

词条的标题是否用汉字更合适?[edit source]

比起平话字,我认为以汉字为标题的词条更容易被接受,平话字不如汉字标题来得直观,也不好搜索。另外提一嘴,我强烈反对在平话字中直接混入拉丁字母的外来语,闽东没有被英法美这些国家殖民过,没有直接混入外来语的必要,不如直接用汉语表达直接转译过来,现实中不可能有人用这种闽英混用的四不像语言。 FradonStar (talk) 17:14, 20 December 2023 (UTC)[reply]