Jump to content

Talk:Wp/zgh/ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
Latest comment: 6 years ago by Brahim-essaidi

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ (ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ) ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵙⴽⵔⵎ redirect ⵖⵔ ⵜⴰⵙⴰⵏⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.--Brahim-essaidi (talk) 22:44, 10 March 2018 (UTC)Reply