Talk:Wp/shi/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

ⴰⴷ ⵏⴰⵍⵙ ⵉ ⵜⵣⵡⴰⵔⵜ[edit source]

ⵜⵔⴰ ⵜⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⴰⵍⵙ ⴰⴷ ⵜⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ. Amara-Amaziɣ (talk) 01:42, 1 February 2019 (UTC)

Check green icon.svg ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵍⵙ ⵉ ⵜⵣⵡⴰⵔⵜ ⵙ ⵓⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⴹ. Amara-Amaziɣ (talk) 22:55, 6 February 2019 (UTC)