Talk:Wp/ami/Waco

From Wikimedia Incubator

Pararid ko tamdaw ato waco a malakapot misalama, Iti:ya ho o cafay no tamdaw ko waco a mi’adop, Mikerid to waco ci Marang a mi’adop, lahakelong sa a talalotok, masanek no waco ko sanek no ’a’adopen i, cikaysa a mirepel, o tadawing no mi’adopay a tamdaw ko waco. Roma a waco mafana’ay a mihimaw to taloan ato loma’, anca mala no imengay a sofitay. Ano ira ko mapohaway i, ira ko mikeliday tona mapohaway a romakat, mafana’ a mikelid to mapohaway a tatalacowacowa a romakat. Adihay ko tayal no waco, mansa ira ko sowal o widang no tamdaw ko waco. Kahirahira saan kono aniniay a waco, ira ko kamokoay a waay, ira ko makafanohay, roma ira ko takayaay ko tatirengan, o roma i malecad to posi ko kamiming ira, anca ira ko awaay ko fanoh a waco, ira ko kohecalay, kohetingay, makolahay, kahengangay a cengel, roma ira ko citolisay, ma:kapahay nengnengen ko cengl no fanoh no waco.