Incubator:Wp/rmc/Khelďipen

From Wikimedia Incubator

Wiki-Khelďipen 2022

Khelďipen kaj pes but dodžaneha the but chudeha.

Soske?[edit source]

Avke sar aver čhiba, paťas kaj the e romaňi čhib šaj hel akanutňi ando virtualno than. Del pes amenge kaj le manušen so vakeren ala čhibaha hin šajiben pes te dodžanel buter informaciji u te buter šaj sikhľon. Bijal kala dovodi kamas te chasňarel portalis savo ma egzistinel. Hino jeva u the but prindžargutno pro internetos: Wikipedija

Oka berš pes chunďam te prethovel o portalis ande romaňi čhib,avke sar pes vakerel pro Slovačiko u akana peske o andreuštardo redaktoris šaj chasňarel e romaňi čhib sar navigacija maškar o seri pre Wikipedija. Kada berš pes thoďam te kerel o artikli pre Wikipedija. O nekbareder fundamentos pre Wikipedija hin te del dureder o džanďipena. E Wikipedija hin portalis kaj sako šaj prithovel peskere džanďipena u avke te kerel enciklopedija savore džanďipnaske.

Pre propagacija le projektoske keras khelďipen te irinel artikli andre romaňi čhib pre Wikipedija tel o nav: Wiki-Khelďipen.

Visaras pes pre tumende kaj tumen,vaj manušen kaha keren buťi,ternederen vaj phurederen manušen so vakeren romanes te nadaran pes te del kijo khelďipen u avke te baravel e romaňi čhib pre Wikipedija. Kethane šaj keras lačhe artikli,informaciji kaj o Roma šaj aven barikane pre peskeri čhib,kaj šaj baraven peskere džanďipena pal peskeri čhib u andre peskeri čhib.

O pravidla[edit source]

  1. O khelďipen ňerinela andreregistrimen redaktoris saves ela nekbuter binďi
  2. Savore prithode 100 biti – 1 binďi
  3. O bonusos 5 binďi džala ole redaktoriske savo kerela nevo artiklos u ela les choča 1000 biti dži kijo agor le khelďipnakse
  4. O redaktoris majinel te irinel la slovačiko štandardizovano romaňa čhibaha
  5. Nagenena pes o binďi ko diňipena save ma hin kerde (napr. datumiskere artikľi sar 1920,1921, ...)
  6. Nagenena pes o binďi le diňipnaske savo sas pale visardo dži ando 31. apriľis 24:00 (UTC)
  7. O khelďipen pes chudela ando 1. apriľis 2022 0:00 (UTC) u agor lake ela ando 30. apriľis 2022 24:00 (UTC)

E komisija[edit source]

O agoripena[edit source]

Redaktoris Bitengere gine Neve artikla (>1000 biti) Binďengere gine bonusoha
Hpatrik022 24 2 34
LaDevoteNick 5 0 5
Kušu10 6 0 6
LeDevleskeriČaj 9 0 9
SimiTur 3 0 3
Julko12 6 0 6