Tispir:Wp/tly/Kimya

From Wikimedia Incubator
Ğədimə kimyavononKimya. Çəmə erasə bə nav ofayə bıə Im sıxani məhnə ğədimə Misiri zıvonədə siyoye. Im elmi ve kəşonış heste.

This category currently contains no pages or media.