Category:Wn/cdo/ùng-huá

From Wikimedia Incubator
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

ùng-huá
2018 nièng Hók-ciŭ Â-hòng ngìng-sĭng-chŭng uăk-dông, siŏh-ciáh nè̤ng siā chŭng-lièng.
Ùng-huá bău-guák ùng-cê, nṳ̄-ngiòng, gióng-dé̤ṳk, īng-sĭk, gĕ̤ng-gê̤ṳ, gê-nèng, dĭ-sék, sĭk-sṳ̆k, ngiê-sṳ̆k, dēng-dēng, sê siŏh-bĭh cŭk-gùng gì sĕng-uăk hìng-sék.>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...

Có̤i-sĭng siĕu-sék


Subcategories

This category has only the following subcategory.

N