Wt/yue/頭版

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | yueWt > yue > 頭版
Jump to: navigation, search


粵文維基辭典

人人都寫得嘅自由辭典
今日係2017年7月23日禮拜日(世界協調時間
已經收錄 869 個詞解
 
歡迎蒞到粵文版維基辭典。爾個係志願參與多語言詞典計劃,用蒞收錄各種語言詞彙嘅語源、讀音同解釋。唔使簽到就可以寫(不過簽到都係有益無害嘅)。

請注意:由於而家維基辭典重喺菢蛋機階段,開新詞解嘅時候請記得用 Wt/yue/ 做名嘅開頭,建議用AddPrefix架生,同埋記得將所有詞解嘅版面加到Category:Wt/yue入面。
而家編輯凡例發展緊,歡迎提意見。如果有其他意見,歡迎去Wt/yue/Project:城市論壇提出同討論。


特別通告:為徂方便各位用戶,粵維辭典已經將查字版由一般版改為分類版。各位用戶用正確嘅模加徂注音或者部首之後,相關嘅分類版將會自動更新。各位就唔需要擔心唔記得更新埋相關嘅查字版。
特別通告:從而家開始,粵維辭典統一用統一碼U+2219嗰一點做間隔外文姓同名嘅嗰個間隔號。
精選詞條

唔怕犯天條,最怕犯眾憎

粵語


發音

廣州音:

新法蘭西m¹¹pa³³fan²²tin⁵⁵tiu¹¹dzœ̈ü³³pa³³fan²²dzöng³³dzäng⁵⁵
粵拼m⁴paa³faan⁶tin¹tiu⁴zeoi³paa³faan⁶zung³zang¹


寫法

含義

形容得罪眾人,令到眾人憎恨,後果重嚴重過違反天條。天條,傳說中天宮裡邊嘅神要遵守嘅規則。

【例】開講有話唔怕犯天條,最怕犯眾憎。個村長恁同地產商勾結法,得罪澌成村人,啲村民唔劈佢滷味就奇咯!
索引 捷徑
 拼音查字表 (想查其他語言嘅字,睇Category:Wt/yue/語言分類。)

If you don't understand Cantonese:
Welcome to the Cantonese Wiktionary! If you have any questions, please contact Wg. Cdr. Cédric, the test-administrator. You may also visit our Village Pump.

Si vous ne comprenez pas le cantonais:
Bienvenue au Wiktionnaire cantonais! Si vous aviez des questions, s.v.p. contactez-vous Cmd. Escdr. Cédric, l'administrateur-essai. Vous pouvez aussi rendre visite à notre Bistro
.

Template:Wt/yue/Wiktionarylang

Template:Wt/yue/Otherwikis實用工具

Wikimedia-logo.svg