Wn/cdo/Wikinews:Main Page

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo(Redirected from Wn/cdo/Tàu Hiĕk)
Wn > cdo > Wikinews:Main Page
Jump to: navigation, search
Wn/cdo/Wikinews:Introduction維基新聞標識, logo Wikinews

維基新聞
自由新聞 儂儂會寫

WIKI SĬNG-ÙNG
CÊ̤Ṳ-IÙ SĬNG-ÙNG, NÈ̤NG-NÈ̤NG Â̤ SIĀ2018-3-23 10:30 (UTC)
本站是維基新聞閩東語版,人人可以參與。
This is Min Dong Chinese edition of Wikinews. Anyone can contribute.
聽見聲音


2018年2月18號
2018年福州高級中學新春團拜會

2018年福州高級中學新春團拜會今旦舉行 🎧

今旦(18號)下晝三點半左右,福州高級中學舉行2018年新春團拜會。
→世落讀……概要 - 看圖

2018年2月18號

團拜倛時候福州三中力行樓倛電子屏

福州三中戊戌團拜 新老校友濟濟一堂 🎧

今旦(18號)下晝2點,福州第三中學舉辦了新春團拜活動。三中新老校友都轉遘學校,共自家倛先生同學攀講,敆學校裏勢躒蜀躒。
→世落讀……概要 - 看圖

2018年2月3號

迎新春活動倛寫春聯攤位𡅏,學生寫「添」字。

雕印捏儂囝寫春聯 福州下杭年尾活動逢乇都有 🎧

年關卜遘,今旦(3號)福州臺江下杭陳文龍尚書廟門前兜,福州市共青團、教育系統迎新春活動如期舉辦。歌舞、雕印、書法,逢乇名都有。真儕儂來參觀,現場雅鬧熱。
→世落讀……概要 - 看圖俗語新聞


驚蟄未遘雷先發,七七四十九不見天。
每蜀年驚蟄左右,都會聽見蜀年臺中頭蜀聲雷公響。如果驚蟄之前拍雷公,說明茲蜀年暖濕氣流雅活,逿雨時間雅長。也講「驚蟄未遘雷先發,會逿七七四十九天。」
根據中國中央氣象臺消息,3月5號福州市區共邊兜縣市大部分逿中雨,拍雷公。4號中午,福州市倉山區聽遘了頭蜀聲雷公響。

→世落讀…… 俗語大全 - 概要 - 存檔TIĂNG-GIÉNG SIĂNG-ĬNG


2018 n. 2 ng. 18 h.
2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi

2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi gĭng-dáng gṳ̄-hèng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 3 diēng buáng cō̤-êu, Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-hèng 2018 nièng sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 2 ng. 18 h.

Tuàng-bái gì sì-hâiu Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng Lĭk-hèng-lèu gì diêng-cṳ̄-bìng

Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng muô-sók tuàng-bái, sĭng lâu hâu-iū cá̤-cá̤-ék-dòng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 2 diēng, Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-bâing lāu sĭng-chŭng tuàng-bái uăk-dông. Săng-dṳ̆ng sĭng lâu hâu-iū dŭ diōng gáu hŏk-hâu, gâe̤ng cê-gă gì sĭng-săng dùng-hŏk păng-gōng, găk hŏk-hâu diē-sié láuk siŏh láuk.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 2 ng. 3 h.

Ngìng-sĭng-chŭng uăk-dông gì siā chŭng-lièng tăng-ôi lā̤, hŏk-sĕng siā „tiĕng“ (添) cê.

Diĕu-éng niĕk nè̤ng-giāng siā chŭng-lièng, Hók-ciŭ Â-hòng nièng-muōi uăk-dông hùng-nó̤h dŭ ô 🎧

Nièng-guăng bók gáu, gĭng-dáng (3 hô̤) Hók-ciŭ Dài-gĕ̤ng Â-hòng Dìng Ùng-lṳ̀ng Siông-cṳ̆-miêu muòng sèng-dău, Hók-ciŭ-chê Gâe̤ng-chĭng-tuàng, gáu-ṳ̆k hiê-tūng ngìng-sĭng-chŭng uăk-dông ṳ̀-gĭ gṳ̄-bâing. Gŏ̤-ū, diĕu-éng, cṳ̆-huák, hùng-nó̤h-miàng dŭ ô. Cĭng sâ̤ nè̤ng lì chăng-guăng, hiêng-diòng iā nâu-iĕk.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dùSṲ̆K-NGṲ̄ SĬNG-ÙNG


Gĭng-dĭk muôi gáu lòi sĕng huák, chék-chék sé-sĕk-gāu bók giéng tiĕng.
Muōi siŏh nièng gĭng-dĭk cō̤-êu, dŭ â̤ tiăng-giéng siŏh nièng dài-dŭng tàu siŏh siăng lòi-gŭng-hiōng. Ṳ̀-guō gĭng-dĭk cĭ-sèng páh lòi-gŭng, siók-mìng cī siŏh nièng nuāng-sék ké-liù iā uăk, dâung ṳ̄ sì-găng iā dòng. Iâ gōng „Gĭng-dĭk muôi gáu lòi sĕng huák, â̤ dâung chék-chék sé-sĕk-gāu tiĕng.“
Gŏng-gé̤ṳ Dṳ̆ng-guók Dṳ̆ng-iŏng Ké-chiông-dài siĕu-sék, 3 ng. 5 h. Hók-ciŭ chê-kṳ̆ gâe̤ng biĕng-dău gâing-chê duâi-buô-hông dâung dṳ̆ng-ṳ̄, páh lòi-gŭng. 4 hô̤ dṳ̆ng-ngū, Hók-ciŭ-chê Chŏng-săng-kṳ̆ tiăng gáu lāu tàu siŏh siăng lòi-gŭng-hiōng.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung


Wikimedia-logo.svg
Wikipedia Wiktionary Wikisource Wikibooks Wikivoyage Wikimedia Commons
Wikipedia
維基百科 Wiki Báik-kuŏ
Wiktionary
維基辭典 Wiki Sṳ̀-diēng
Wikisource
維基文庫 Wiki Ùng-kó
Wikibooks
維基課本 Wiki Kuó-buōng
Wikivoyage
維基導遊 Wiki Dō̤-iù
Commons
維基共享 Wiki Gâe̤ng-hiōng