Wn/cdo/Wikinews:Main Page

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo(Redirected from Wn/cdo/Tàu Hiĕk)
Wn > cdo > Wikinews:Main Page
Jump to: navigation, search
Wn/cdo/Wikinews:Introduction維基新聞標識, logo Wikinews

維基新聞
自由新聞 儂儂會寫

WIKI SĬNG-ÙNG
CÊ̤Ṳ-IÙ SĬNG-ÙNG, NÈ̤NG-NÈ̤NG Â̤ SIĀ2018-5-22 01:57 (UTC)
本站是維基新聞閩東語版,人人可以參與。
This is Min Dong Chinese edition of Wikinews. Anyone can contribute.
聽見聲音


2018年2月18號
2018年福州高級中學新春團拜會

2018年福州高級中學新春團拜會今旦舉行 🎧

今旦(18號)下晝三點半左右,福州高級中學舉行2018年新春團拜會。
→世落讀……概要 - 看圖

2018年2月18號

團拜倛時候福州三中力行樓倛電子屏

福州三中戊戌團拜 新老校友濟濟一堂 🎧

今旦(18號)下晝2點,福州第三中學舉辦了新春團拜活動。三中新老校友都轉遘學校,共自家倛先生同學攀講,敆學校裏勢躒蜀躒。
→世落讀……概要 - 看圖

2018年2月3號

迎新春活動倛寫春聯攤位𡅏,學生寫「添」字。

雕印捏儂囝寫春聯 福州下杭年尾活動逢乇都有 🎧

年關卜遘,今旦(3號)福州臺江下杭陳文龍尚書廟門前兜,福州市共青團、教育系統迎新春活動如期舉辦。歌舞、雕印、書法,逢乇名都有。真儕儂來參觀,現場雅鬧熱。
→世落讀……概要 - 看圖俗語新聞


食信老鼠——七處躍。
信,就是火藥。茲蜀句俗語是講儂伓聽喙,躃躃動,真像食去火藥其老鼠囝。
2018年福建高三省質檢其語文題目考了東北話,講蜀隻伲囝真像「大馬猴」,意思就共茲蜀條福州話俗語蜀樣。茲萆東北話選項也敆網絡懸頂大傳,學生掏「大馬猴」編故事,或者做表情包,表達自家其感受。

→世落讀…… 俗語大全 - 概要 - 存檔TIĂNG-GIÉNG SIĂNG-ĬNG


2018 n. 2 ng. 18 h.
2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi

2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi gĭng-dáng gṳ̄-hèng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 3 diēng buáng cō̤-êu, Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-hèng 2018 nièng sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 2 ng. 18 h.

Tuàng-bái gì sì-hâiu Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng Lĭk-hèng-lèu gì diêng-cṳ̄-bìng

Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng muô-sók tuàng-bái, sĭng lâu hâu-iū cá̤-cá̤-ék-dòng 🎧

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 2 diēng, Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk gṳ̄-bâing lāu sĭng-chŭng tuàng-bái uăk-dông. Săng-dṳ̆ng sĭng lâu hâu-iū dŭ diōng gáu hŏk-hâu, gâe̤ng cê-gă gì sĭng-săng dùng-hŏk păng-gōng, găk hŏk-hâu diē-sié láuk siŏh láuk.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dù

2018 n. 2 ng. 3 h.

Ngìng-sĭng-chŭng uăk-dông gì siā chŭng-lièng tăng-ôi lā̤, hŏk-sĕng siā „tiĕng“ (添) cê.

Diĕu-éng niĕk nè̤ng-giāng siā chŭng-lièng, Hók-ciŭ Â-hòng nièng-muōi uăk-dông hùng-nó̤h dŭ ô 🎧

Nièng-guăng bók gáu, gĭng-dáng (3 hô̤) Hók-ciŭ Dài-gĕ̤ng Â-hòng Dìng Ùng-lṳ̀ng Siông-cṳ̆-miêu muòng sèng-dău, Hók-ciŭ-chê Gâe̤ng-chĭng-tuàng, gáu-ṳ̆k hiê-tūng ngìng-sĭng-chŭng uăk-dông ṳ̀-gĭ gṳ̄-bâing. Gŏ̤-ū, diĕu-éng, cṳ̆-huák, hùng-nó̤h-miàng dŭ ô. Cĭng sâ̤ nè̤ng lì chăng-guăng, hiêng-diòng iā nâu-iĕk.
>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...Kái-iéu - Káng dùSṲ̆K-NGṲ̄ SĬNG-ÙNG


Siăh séng lō̤-chṳ̄ — chék-ché̤ṳ siŏh.
Séng, cêu-sê huōi-iŏh. Cī siŏh gĕu sṳ̆k-ngṳ̄ sê gōng nè̤ng ng tiăng-huôi, bié-bié-dâe̤ng, cĭng chiông siăh kó̤ huōi-iŏh gì lō̤-chṳ̄-giāng.
2018 nièng Hók-gióng gŏ̤-săng sēng-cé-giēng gì ngṳ̄-ùng dà̤-mŭk kō̤ lāu Dĕ̤ng-báe̤k-uâ, gōng siŏh ciáh niè-giāng cĭng-chiông „dàmǎhóu“ (大馬猴), é-sé̤ṳ cêu gâe̤ng cī siŏh dèu Hók-ciŭ-uâ sṳ̆k-ngṳ̄ siŏh-iông. Cī bĭh Dĕ̤ng-báe̤k-uâ sōng-hâung iâ găk uōng-lŏk gà̤-dēng duâi-diòng, hŏk-sĕng dò̤ „dàmǎhóu“ biĕng gó-sê̤ṳ, hĕ̤k-ciā có̤ biēu-cìng-bău, biēu-dăk cê-gă gì gāng-sê̤ṳ.

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu - Còng-dáung


Wikimedia-logo.svg
Wikipedia Wiktionary Wikisource Wikibooks Wikivoyage Wikimedia Commons
Wikipedia
維基百科 Wiki Báik-kuŏ
Wiktionary
維基辭典 Wiki Sṳ̀-diēng
Wikisource
維基文庫 Wiki Ùng-kó
Wikibooks
維基課本 Wiki Kuó-buōng
Wikivoyage
維基導遊 Wiki Dō̤-iù
Commons
維基共享 Wiki Gâe̤ng-hiōng