Wn/cdo/Wikinews:Main Page

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo(Redirected from Wn/cdo/Tàu Hiĕk)
Wn > cdo > Wikinews:Main Page
Jump to: navigation, search
Wn/cdo/Wikinews:Introduction維基新聞標識, logo Wikinews

維基新聞
自由新聞 儂儂會寫

WIKI SĬNG-ÙNG
CÊ̤Ṳ-IÙ SĬNG-ÙNG, NÈ̤NG-NÈ̤NG Â̤ SIĀ2018-01-17 14:24 (UTC)本站是維基新聞閩東語版,人人可以參與。
This is Min Dong Chinese edition of Wikinews. Anyone can contribute.


聽見聲音
暫時無有聲音其新聞,齊來讀蜀讀何如?
俗語新聞
搓𥻵之搓搓。
對福州儂來講,除𡅏春節,無什乇比冬節重要。遘茲蜀日,福州儂愛食𥻵。秫米粉搓成丸囝,之後放雅灴其水𡅏煮熟,敆芝麻花生粉𡅏簸蕩𥻵,食去復甜復香。每年都敆厝做𥻵其林依姆冬至都是雅歡喜,「我其女囝平常外斗忙,冬至乍有時間行我厝裏做節。」

→世落讀…… 俗語大全 - 概要


TIĂNG-GIÉNG SIĂNG-ĬNG
Câng-sì mò̤ ô siăng-ĭng gì sĭng-ùng, cà̤ lì tĕ̤k siŏh tĕ̤k hò̤-ṳ̀?
SṲ̆K-NGṲ̄ SĬNG-ÙNG
Chŏ̤ sì chĭ chŏ̤ chŏ̤.
Dó̤i Hók-ciŭ-nè̤ng lì gōng, dṳ̀ lā̤ chŭng-cáik, mò̤ sié-nó̤h bī dĕ̤ng-cáik dáe̤ng-iéu. Gáu cī siŏh nĭk, Hók-ciŭ-nè̤ng ó̤i siăh sì. Sŭk-mī-hūng chŏ̤ siàng uòng-giāng, cĭ-hâiu bóng iā gòng gì cūi lā̤ cṳ̄ sṳ̆k, găk ciĕ-mà huă-săng-hūng lā̤ bó̤-dâung sì, siăh kó̤ bô diĕng bô hiŏng.Muōi-nièng dŭ găk chió có̤ sì gì Lìng ĭ-mū dĕ̤ng-cé dŭ-sê iā huăng-hī, „Nguāi gì nṳ̄-giāng bàng-siòng ngiê-dāu mòng, dĕ̤ng-cé cá ô sì-găng giàng nguāi chió diē có̤-cáik.“

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Sṳ̆k-ngṳ̄ dâi-ciòng - Kái-iéu


Wikimedia-logo.svg
Wikipedia Wiktionary Wikisource Wikibooks Wikivoyage Wikimedia Commons
Wikipedia
維基百科 Wiki Báik-kuŏ
Wiktionary
維基辭典 Wiki Sṳ̀-diēng
Wikisource
維基文庫 Wiki Ùng-kó
Wikibooks
維基課本 Wiki Kuó-buōng
Wikivoyage
維基導遊 Wiki Dō̤-iù
Commons
維基共享 Wiki Gâe̤ng-hiōng