Wp/tzm/ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ

From Wikimedia Incubator
Wp > tzm > ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ
< Wp‎ | tzm
Jump to: navigation, search

Wikipdia tamazight.png
ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ 461 ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ

ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵉⵙⵙⵓⵏ ⴷⵉ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ!

Welcome in the Standard Tamazight Wikipedia

مرحبا بكم في ويكيبيديا باللغة الأمازيغية الموحدة

P literature.svg
ⵉⴰⵎⴳⵔⴰⴷⵏ
P writing.svg
ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ
GM Massinissa.png
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
P culture.png
ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ
P music.svg
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
P countries.png
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
P philosophy1.png
ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ
P religion world.svg
ⴰⵙⴳⴷ
Amazighball.PNG
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
AmazighFlag.png
Tamazgha map.png

ⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ:


Wbar blue.jpg
Nuvola filesystems services.png ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴳⵉⴳⵓ

ⴳⵉⴳⵓ ⵜⵉⵖⵕⵎⵜ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. 1500 ⵏ ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵖ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵍ. ⵊⴰⵔ ⵜⵖⵓⵕⵎⴰ ⵏ ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ (ⵜⵥⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ 35 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ) ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏ (ⵜⵥⵍⵉ ⵙ 25 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ) ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ. 19.035 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2004). ⴽⵔⴰ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴷⴰⵙ ⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ: ⴰⵢⵜ ⴰⵍⵎⵉⵙ ⴷⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ "ⴰⵍⵎⵉⵙ ⴳⵉⴳⵓ" ⴷ ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵕⵓⵛⵛⵏ ⴷⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⵊⵉⵊⵓ".. ( ⵥⵕ ⵓⴳⴰⵔ…)

Wbar pink.jpg
Nuvola filesystems camera.png ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
Wikibar2.png
Nuvola apps kpdf recolored.png ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵎⵢⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰⵜⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴼⵕⵉⵇⵜ. ⵓⵎⵥⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⵔⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ. ⴽⴽⴰⵏⵜⵜⵏ ⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⵙⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴱⵔⵙⵓⵏⵉⵏ. ⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏⵏⵜ ⵣⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴳⵉⵟⵓⵍⵏ, ⵉⴳⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⴰⵍⵉⴽ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏ, ⵜⴰⴽⵔⵉⵜⵢⴰⵏⵜ, ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵡⵉⵏⴷⴰⵍ, ⴰⵍⵉⴽ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵉⵙⵍⴰⵎ. (ⵖⵔ ⵓⴳⴰⵔ…)

Wikibar2.png
Crystal Clear mimetype mime txt.png ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

_________________________________

ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ

 

ⴰⴽⵡⴰⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2015
Facebook.svg

Wbar green2.jpg
Portal.svg ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ
Science exacte Tudersent - ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ - Tasengama

Taddadant · ⵜⴰⴽⵔⵓⵔⴰ · Tameẓla · ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ · Tasengama·

ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ - ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ - ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ · Awlaf · ⴰⵙⴰⵔⵓ · ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ · Tasnawalt · ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ · Tinniɣt· Tasreɣta· ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ

Science humaine ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ - ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ - ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⴰⵙⴳⴷ · ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ · ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ · ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ · ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ · Talsasnet· ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵜ · Tanessawnest· ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ · Tiẓraf · ⵜⵓⵎⴳⵉⵙⴻⵏⵜ

Amzel Addal - Amzel - ⴰⵙⴳⵎⵉ

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ · Amzel · Asegmi · Talkensit · Tamerrit · Tifeffaɣt · ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ · Urar

Technologie Amesni - ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ - Taghwalt

Amesni· Internet · Taɣwalt· ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ · ⴰⵙⴳⴷ · Taẓarurt · Učči

ⵓⵎⵓⵖ Umuɣ

Amatar · Taggayt· Awwur · Amagrad s amerkid · Taddadant

ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ


Wbar blue.jpg
Crystal 128 desktop.png ⵣⴷⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
Yaz.png
<BR=LEFT>


cliquer ici pour télécharger le clavier permettant de saisir tous les caractères de tifinagh (tamazight).


Wikibar2.png
Namespace Wikipedia.2.svg ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ
Meta-Wiki
ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⵔⵏ
Commons
ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⵢⴰ
Wikispecies


Wikibar2.png
Emblem-web.svg ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ