Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung Kawi

From Wikimedia Incubator
Jump to: navigation, search
Aksara Kawi


Ing ngisor iki daftar Tembung Kawi lan tegesé (durung pepak).A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A[edit]

 • agroforestri = tempat dhahar

amor=jejer BAJIRUT BAJIGUR SEMPAK KUDA yang ngganti Bagas bhfjbfbfhsfedafukewfwEF.

B[edit]

 • bilahi = bebaya
 • bagas = elek

batal

C[edit]

 • cakra = rodha
 • anendra =

D[edit]

 • dadu = abang
 • dahana = geni
 • dama = bodho
 • danawa = buta
 • darma = kautaman
 • dasa = sepuluh
 • datan = ora
 • dibya = linuwih
 • dipangga = gajah
 • dirgantara = langit
 • dutya = buta
 • diyu = buta
 • dhingin = dhisik
 • driya = ati
 • duk = nalika
 • duksina = kidul
 • ndulu = ndeleng
 • duta = kongkonan
 • dwi = loro
 • dwija = guru
 • dhuhkita = susah
 • duratmaka = maling

E[edit]

 • eka = siji'Bold text'--125.163.235.236 10:43, 28 August 2014 (UTC)Bold text'
 • eksi = mripat
 • enu = deneng
 • ernawa = segara
 • esthi = karep

G[edit]

 • garasi = wong mati
 • gong = gamelan

H[edit]

 • hamba = batur
 • harsa = seneng
 • hasta = tangan
 • haywa = aja
 • himawan = gunung
 • hyang = déwa

=Inveksi[edit]

 • iba = gajah
 • ima = méga
 • imalaya = gunung
 • ina = asor
 • indriya = karep
 • ingsun = aku
 • inyong = aku

J[edit]

 • jala = banyu
 • jaladara = mendhung
 • jaladri = segara
 • jalanidhi = segara
 • jalu = lanang
 • janma = manungsa
 • jatukrama = bojo
 • jaya = menang
 • jenar = kuning
 • jiwa = sukma

K[edit]

 • kaga = manuk
 • kadya = kaya
 • kalbu = ati
 • kalpika = ali-ali
 • kaloka = misuwur
 • kalyana = linuwih
 • kanan = tengen
 • kapi = kethèk
 • kapti = karep
 • kapiyarsa = keprungu
 • kardi = gawé
 • karta = aman
 • kartika = lintang
 • karya = gawé
 • kayun = karep
 • kencana = emas
 • kéring = kiwa
 • kintaka = layang
 • kirunn = sorot
 • kisma = lemah
 • kitha = dhewe/aku
 • kresna = ireng
 • kukila = manuk
 • kuncara = misuwur
 • kusuma = kembang
 • kuwawa = kuwat
 • kontol = gijil

L[edit]

 • labda = pinter
 • laksmi = ayu
 • lampus = mati
 • lancana = tetenger
 • langking = ireng
 • lastri = bengi
 • layu = mati
 • ligar = rontog
 • lir = kaya
 • loh = subur
 • loka = jagad
 • ludira = getih
 • luhur = dhuwur
 • lumaksana = mlaku

--36.74.84.10 12:32, 23 November 2014 (UTC)==M==

 • madya = tengah
 • makarya = nyambut gawé
 • mameh = golèk
 • mami = aku
 • manggala = panggedhé
 • maning = maneh
 • manjing = mlebu
 • manyura = merak
 • marcapada = jagad
 • marga = dalan
 • margana = panah
 • marta = sabar
 • maruta = angin
 • mijil = asal (berasal)
 • mina = iwak
 • mitra = kanca
 • miyarsa = krungu
 • mudha = enom
 • mulat = weruh
 • mulyo =
 • muroni = ngendemi
 • musna = ilang
 1. REDIRECT Target page name

[1]==N==

 • nadi = kali
 • nggambar =
 • narendra = ratu
 • narmada = kali
 • narya = ratu
 • nata = ratu
 • nawala = layang
 • nendra = turu
 • netra = mripat
 • nir = ilang, tanpa
 • nira = kowe
 • nirmala = suci
 • niskala = slamet
 • nulad = niru
 • nuswa = pulo

ngising

O[edit]

 • Obar-abir = kilat
 • orem = sesambat

P[edit]

 • PSIM = LASKAR MATARAM
 • PSS = ELANG JAWA
 • PERSIBA = BANTENG
 • PERSEBAYA = BOYO

R[edit]

 • ratri = bengi
 • rawi = srengéngé
 • rampak
 • rena = ibu
 • rika = kowe
 • rimbit = jodo, sarimbit = sapasang
 • ripta = ngarang
 • roga = lara
 • runtik = emas
 • ranu = banyu
 • rawuh=

==S=asuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

U[edit]

 • udrasa = tangis
 • udyana = taman
 • upaya = golèk
 • uning = weruh
 • usada = tamba
 • utama = becik
 • utara = lor
 • undhagi

W[edit]

 • waluya = waras
 • wana = alas
 • wanara = kethèk
 • wandawa = kadang
 • wardaya = hbjjlnkol
 • warih = banyu
 • warsa = taun
 • waskitha = awas
 • wasana = pungkasan
 • waspa = luh
 • wastra = sandhangan
 • we = banyu
 • wibawa = keluhuran
 • wibi = ibu
 • wicara = guneman
 • Widhi = Allah
 • widya = kawruh
 • wignya = pinter
 • wilis = ijo
 • wimba = wetu
 • wira = prajurit
 • winursita = dicritakaké
 • wisma = omah
 • wisuda = angkat
 • wilang-wilang = rusak
 • wredha = tuwa
 • wreksa = kayu
 • wukir = gunung
 • wuntat = buri

Y[edit]

 • yayah = bapak
 • yekti = bener
 • yitna = ngati-ati
 • yoga = anak
 • yogya = becik
 • yuda = perang
 • yuwana = slamet
 • ya = ajaA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


 1. nalisir